Akdeniz Üniversitesi DSpace

Farklı arazi kullanım planlaması yöntemlerinin Aksu pamuk üretme istasyonu tarım arazilerinde karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Kılıç, Şeref
dc.date.accessioned 2020-06-16T17:03:17Z
dc.date.available 2020-06-16T17:03:17Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/107
dc.description.abstract Bu çalışmada Aksu Pamuk üretme İstasyonu arazileri, niteliksel bir sınıflama sistemi olan Arazi Yetenek Sınıflaması (AYS) ile niceliksel Mr sınıflama sistemi olan ve FAO arazi değerlendirme ilkeleri doğrultusunda geliştirilen ŞENOL Arazi Değerlendirme sistemine göre değerlendirilmiş ve ideal arazi kullanım planlamaları yapılmıştır. Araştırma sonucunda, karşılaştırılan bu iki sistemden ŞENOL Arazi Değerlendirme sisteminin, araştırma alanı için en uygun arazi değerlendirme sistemi olduğu bulunmuştur, örneğin, AYS'de I. sınıf olarak tesbit edilen ve her türlü kullanım için uygun olduğu saptanan Th4, lp4 ve Kp6 haritalama birimleri, ŞENOL sistemine göre değerlendirildiğâfeie sadece üç arazi kullanım türüne çok uygun, diğerlerine orta ve az uyjfon olduğu belirlenmiştir. Bu arazi kullanım türleri kârhlıklarıda yüksek olan narenciye, çilek ve pathcan-biber yetiştiriciliğidir. Ancak söz konusu sistemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için sistem parametrelerisin daha detaylı tanımlanması ve aynca sisteme veri akışını sağlayan ekono«ik ve sosyal kriterlerin de sağlıklı olarak toplanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.subject Arazi kullanımı, Niteliksel arazi değerlendirme, Niceliksel arazi değerlendirme, Potansiyel arazi kullanım planlaması. en_US
dc.title Farklı arazi kullanım planlaması yöntemlerinin Aksu pamuk üretme istasyonu tarım arazilerinde karşılaştırılması en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Toprak en_US
dc.contributor.consultantID Mustafa Sarı en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account