Search

Browse

My Account

Discover

  • Author

  • Subject

    • Polinomlar Halkası, asal ideal, bir asal idealin yüksekliği Krull boyutu, polinomlar için resultant, sınır polinomları, cebirsel bağımlılık-bağımsızlık, otomorfizmler (1)
    • ... View More
  • Date Issued

    • 1996 (1)
  • Has File(s)