Akdeniz Üniversitesi DSpace

Tam analitik fonksiyonların bazı cebirsel özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Küçüksolak, Fatma Cincü
dc.date.accessioned 2020-08-04T11:44:24Z
dc.date.available 2020-08-04T11:44:24Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/877
dc.description.abstract Tam analitik fonksiyonlar, en basit ve en yaygın fonksiyon tipleridir. Hatta, orta öğretimde bile öğrencilerin tanıştığı fonksiyonların büyük kısmı ( polinomlar, üstel fonksiyonlar, sinüs, kosinüs ve bütün bu fonksiyonların kombinasyonları ile elde edilen fonksiyonlar ) tam fonksiyonlardır. Çok ilginç özelliklere sahip olan tam fonksiyonlar hem matematiğin birçok dalında (fonksiyonlar teorisi, approximation ( yaklaşım ) teorisi, genelleşmiş fonksiyonlar teorisi v.s. ), hem de matematiğin uygulamalarında ( radioteknik, dalga teorisi, hidro ve aerodinamik v.s.) uygulanmaktadır. Bundan dolayı, tam fonksiyonlar hem teorik hem de uygulamacı matematikçilerin ilgi odağı olmuştur. Tam fonksiyonlar " cebirsel" ve "transandantal" diye iki sınıfa ayrılıyorlar. Bölüm 2.1' de cebirsel tam fonksiyonlar sınıfının polinomlar sınıfı ile çakıştığı gösterildikten sonra, iki tam fonksiyonun sağladığı bazı cebirsel bağıntılar incelenmiştir. Üçüncü bölümde, bir tam fonksiyonun z1 ve z2 noktalarındaki değerleri ile Z1+% noktasındaki değeri arasında bağıntıyı ifade eden cebirsel toplama formülleri örnekler verilerek incelenmiştir. Son bölümde ise, fonksiyonel denklemler konusu ele alınmıştır. Bu bölümde, sürekli fonksiyonlar sınıfında çözülmesi kolay olmayan birçok fonksiyonel denklemi tam fonksiyonlar sınıfında çözmenin daha basit yollan gösterilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.subject Tam analitik fonksiyon, cebirsel fonksiyon, transandantal tam fonksiyon, cebirsel toplama formülleri, fonksiyonel denklemler. en_US
dc.title Tam analitik fonksiyonların bazı cebirsel özellikleri en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Matematik en_US
dc.contributor.consultantID Fikri Gökdal en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account