Akdeniz Üniversitesi DSpace

Covıd-19 sürecinde ilkokullarda uzaktan eğitim: Yönetici, öğretmen ve veli görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Yağcı, Yunus
dc.date.accessioned 2024-01-23T16:16:08Z
dc.date.available 2024-01-23T16:16:08Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7334
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, MEB'e bağlı kamu ilkokullarında uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenen ve Konyaaltı ilçesinde görev yapan 5 öğretmen ve 5 yönetici ile çocukları Konyaaltı ilçesinde öğrenim gören 5 öğrencinin velisi katılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması desenindedir. Bu nedenle araştırmada da veri toplamak amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak görüşme tekniği kullanılmış, veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen tüm veriler kodlanmış, araştırmanın amacına uygun olarak çeşitli boyutlar ve bu boyutlara uygun temalar saptanmış, saptanan temalar özetlenip yorumlanmıştır. MEB'e bağlı kamu ilkokullarında uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, özellikle pandemi sürecinde yaşanılan mevcut durum değerlendirilerek bazı çözüm önerileri sunulmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Covıd-19 sürecinde ilkokullarda uzaktan eğitim: Yönetici, öğretmen ve veli görüşleri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Karadağ, Engin. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account