Akdeniz Üniversitesi DSpace

Rehberli araştırma sorgulamaya dayalı fen bilgisi laboratuvar uygulamalarının yansıması

Show simple item record

dc.contributor.author Oktan, Selenay
dc.date.accessioned 2024-01-22T14:16:20Z
dc.date.available 2024-01-22T14:16:20Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7321
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı rehberli araştırma sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisini ve öğretmen adaylarının araştırma sorgulama yöntemi ile laboratuvar uygulamaları kapsamında görüşlerini araştırmaktır. Araştırma Akdeniz Üniversitesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 3. Sınıf 74 kişilik fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada karma yöntemlerden yakınsayan paralel karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda tek grup ön test son test deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada nicel veriler nitel verilerle desteklenmiştir. Araştırma toplam 10 hafta sürmüştür. Araştırmanın nicel verilerini toplamak için Okey, Wise ve Burns (1985) tarafından geliştirilen Geban, Aşkar ve Özkan (1992) tarafından Türkçeye çevrilen Bilimsel Süreç Beceri Testi (BSBT) ile toplanmıştır. Nitel verileri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel analizleri sonucunda rehberli araştırma sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinde ön test son test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Rehberli araştırma sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamaları fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin tüm alt boyutlarında artış olduğu bulunmuştur. Çalışmanın nitel sonuçları bilimsel süreç becerileri gelişimi, basit malzeme kullanımı, 5E ders planı, günlük hayatla ilişkilendirme ve laboratuvar uygulamaları temaları çerçevesinde incelenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adayları, bu süreçte bilimsel süreç becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, eleştirel düşünme becerileri, sorgulama becerilerinin geliştiklerini belirtmişlerdir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bilimsel Süreç Becerileri, Fen Bilgisi Eğitimi, Öğrenme Stilleri, Yaratıcı Düşünme Becerisi en_US
dc.title Rehberli araştırma sorgulamaya dayalı fen bilgisi laboratuvar uygulamalarının yansıması en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Hacıeminoğlu, Esme. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account