Akdeniz Üniversitesi DSpace

PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiyedeki aile eğitim düzeylerinin öğrenci akademik başarısına etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kemer, Yeliz
dc.date.accessioned 2024-01-22T14:13:01Z
dc.date.available 2024-01-22T14:13:01Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7319
dc.description.abstract Bu yüksek lisans tezinde PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye'deki aile eğitim düzeylerinin öğrenci akademik başarısına etkisini incelemek amaçlandı. Bu çalışmada IDB Analyzer ile t testi metodu kullanıldı. Araştırma 2018 yılı PISA uygulamasına Türkiye'den katılan 15 yaş grubu 6890 öğrencinin PISA uygulamasında verdiği cevaplara göre gerçekleştirildi. Anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve en yüksek eğitim düzeyine sahip ebeveyn değişkenlerine bakılarak öğrencilerin okuma becerisi, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı başarılarının ne derece değişkenlik gösterdiği incelendi. Elde edilen sonuçlara göre ailede eğitim seviyesi üniversite (fakülte) mezunu ayrıca doktora ve yüksek lisans mezunu olan anne, baba veya ailede en yüksek eğitim seviyesine sahip ebeveynin çocuklarının genel olarak okuma becerisi, matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı başarıları diğer eğitim seviyesi mezunlarından daha yüksektir. Bulunan sonuçlara göre genel olarak okuma becerisi ortalaması ve fen okuryazarlığı ortalaması kız öğrencilerde erkek öğrencilere oranla daha yüksek sonuçlar vermiştir. Matematik okuryazarlığı ortalamasında ise genel olarak erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha yüksek ortalamaya sahiptir. Genel olarak bakıldığında okuma becerisi ortalaması, matematik okuryazarlığı ortalaması ve fen okuryazarlığı ortalamasında elde edilen verilerde görülüyor ki çıraklık eğitimi mezunu ve meslek yüksekokulu mezunlarının diğer eğitim seviyelerine göre daha düşük ortalamaya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Anne ve baba eğitim düzeylerinin öğrencilerin akademik başarısı arasında pozitif ilişki vardır. Ancak çıraklık eğitimi ve meslek yüksekokulu mezunu anne ve babalar için pozitif ilişki yoktur. Akademik başarıyı etkileyen tek değişken eğitim düzeyi olmadığını başka değişkenlerin de akademik başarıyı etkilediği araştırma sonucunda görüldü. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiyedeki aile eğitim düzeylerinin öğrenci akademik başarısına etkisinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Eroğlu, Erol. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account