Akdeniz Üniversitesi DSpace

Alanya Arkeoloji Müzesi'ndeki Anadolu Selçuklu sikkeleri

Show simple item record

dc.contributor.author Olcar, İbrahim Can
dc.date.accessioned 2024-01-19T17:30:02Z
dc.date.available 2024-01-19T17:30:02Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7315
dc.description.abstract Para; toplumların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri hakkında bilgi verir. Sikkeler aracılığıyla aldığımız bilgiler, bulunduğu dönem hakkında kuşkuya yer vermeyen kesin bilgiler vermesi açısından önemlidir. Sikkeler aracılığıyla bir sultanın hükümdarlık yıllarını öğrenmek, bir dönemin ekonomisi hakkında yorum yapmak ve bir devletin çevreyle olan kültürel ve siyasi ilişkilerini öğrenmek mümkündür. Alanya Arkeoloji Müzesi, Anadolu Selçuklu sikkelerinin çeşitliliği ve niteliği açısından oldukça zengindir. Bu tez çalışması, bahsedilen sikkelerin tanıtılması ve değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. "Alanya Arkeoloji Müzesi'ndeki Anadolu Selçuklu Sikkeleri" başlıklı bu çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yapılan çalışmalar ışığında Anadolu Selçuklu tarihi ve Anadolu Selçuklu sikkeleri genel hatlarıyla anlatılmıştır. İkinci bölümde tezimizin ana konusunu oluşturan Alanya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Anadolu Selçuklu sikkeleri belirli bir şemada gösterilmiştir. Katalog bölümünde sikkelerin bulunduğu dönemler kronolojik olarak sıralanıp sikkelerin her biri ayrı ayrı incelenerek ele alınmıştır. Üçüncü bölümde çalışmamızda sunulan sikkeler çeşitli başlıklarda değerlendirilmiş ve karşılaştırmalar yapılarak sonuca ulaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Alanya Arkeoloji Müzesi envanterinde 162 adet Anadolu Selçuklu sikkesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen sikkeler ayrıntılı olarak incelenerek yorumlanmış ve sanat tarihi literatürüne yeni bir bilimsel çalışma kazandırılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Alanya Arkeoloji Müzesi'ndeki Anadolu Selçuklu sikkeleri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Sanat Tarihi en_US
dc.contributor.consultantID Tay. Lokman. en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account