Akdeniz Üniversitesi DSpace

Pandemi döneminde eğitim yöneticilerinin liderlik becerileri: Bir durum çalışması

Show simple item record

dc.contributor.author Çetinkaya, Cihan
dc.date.accessioned 2023-12-05T07:52:03Z
dc.date.available 2023-12-05T07:52:03Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7278
dc.description.abstract Bu çalışmada, Antalya ili Konyaaltı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında görev yapan eğitim yöneticilerinin Pandemi döneminde eğitim yöneticilerinin liderlik becerilerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma yönteminin durum çalışması desenindedir. Çalışmada, Antalya ili Konyaaltı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında görev yapan, 10 okul müdürü örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi yapılmış olup katılımcı görüşlerinden oluşan tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda eğitim yöneticilerinin liderlik becerilerini enformasyon becerileri, teknolojiyi kullanma becerileri, iletişim becerileri ve akademik bilgilerin etkilediği tespit edilmiştir. Eğitim yöneticilerinin pandemi süreci boyunca eğitim kurumlarını pek kullanamadığı görülmüştür. Eğitim yöneticileri, hizmet içi eğitimlere katılarak eksikliklerini giderebilirler önerisinde bulunulmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim Yöneticileri, liderlik becerileri, pandemi, durum çalışması en_US
dc.title Pandemi döneminde eğitim yöneticilerinin liderlik becerileri: Bir durum çalışması en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Karataş, Süleyman. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account