Akdeniz Üniversitesi DSpace

Türk eğitim sistemi, politikaları ve uygulamalarına ilişkin emekli eğitim yöneticilerinin görüşleri: Bir öznel yaşantı araştırması (Fenemonoloji)

Show simple item record

dc.contributor.author Küpeli, Beykul
dc.date.accessioned 2023-11-30T11:37:10Z
dc.date.available 2023-11-30T11:37:10Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7272
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Türk eğitim sistemi, politikaları ve uygulamalarına ilişkin emekli eğitim yöneticilerinin görüşlerini ve önerilerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan bir öznel yaşantı araştırması (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmış ve emekli olmuş eğitim yöneticileri arasından kartopu örnekleme yöntemiyle seçilmiş 20 eğitim yöneticisinden oluşmaktadır. Katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme formunda belirtilen açık uçlu soruların sorulduğu görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşme öncesinde katılımcılardan izin alınmış, görüşme sırasında yazılı belgeler ve ses kaydı alınmıştır. Görüşmeler yaklaşık olarak bir saat ile iki buçuk saat arasında tamamlanmıştır. Elde edilen veriler, bulgular her alt problemin cevabı olacak şekilde oluşturulan tablolarla gösterilerek betimsel ve tematik analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışma ile sistemsel hiçbir beklentisi ve kaygısı olmayan emekli eğitim yöneticilerinin görüşleri değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular önceki dönemlerde yapılan benzer çalışmalarla örtüşmektedir. Ülkemizin eğitim sistemi, politikaları ve uygulamalarına ilişkin emekli eğitim yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi alanında bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmaması bu araştırmanın önemini daha da artırmaktadır. Bu araştırma, yöntem ve çalışma grubu olarak bir ilk olması yönüyle önemlidir. Bu çalışmadan elde edilecek önemli çıkarımların, ülkemizin ulusal değerlerine, çağdaş ve evrensel eğitim anlayışına uygun eğitim politikalarını geliştirip uygulamasına katkı sağlayacağı düşünülebilir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Türk eğitim sistemi, politikaları ve uygulamalarına ilişkin emekli eğitim yöneticilerinin görüşleri: Bir öznel yaşantı araştırması (Fenemonoloji) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Karataş, Süleyman. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account