Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kent illüstrasyonlarının kullanım alanları açısından incelenmesi (Antalya örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Üzeren, Hanım Merve
dc.date.accessioned 2023-11-08T12:38:08Z
dc.date.available 2023-11-08T12:38:08Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7199
dc.description.abstract Tarih öncesi çağlardan bu yana insan, yaşamını sürdürebilme ve bir arada hayatta kalmanın temel şartlarından biri olan iletişimi sağlayabilmesi için, düşünce ve kavramlara görsel bir anlatım dili kazandırmanın yollarını aramıştır. Zengin bir geçmişe sahip olan illüstrasyon, aynı zamanda her alanda etkili imajlar ve mesajlar oluşturabilen yaşamsal, hareketli modern bir ifade, yorum ve görsel iletişim aracıdır. İllüstrasyon artık dinamik ve sürekli kendini yenileyen, oldukça popüler bir tasarım alanı haline gelmiştir. İllüstrasyon alanı türsel olarak oldukça geniş bir kullanım alanı çeşitliliğine de sahiptir. Bunlar; reklam illüstrasyonu, basın yayın illüstrasyonu (editoryal illüstrasyon), bilimsel ve teknik illüstrasyonlar, tarihi ve kültürel illüstrasyonlar, bilgi grafiği illüstrasyonları ve moda illüstrasyonları şeklinde altı başlık altında toplanmış olup bazı türlerde kendi içlerinde ayrılmaktadır. Bu çalışmada ise illüstrasyon konusu irdelenerek, illüstrasyon türü olarak kent illüstrasyonlarının kullanım alanları açısından incelenmesi problem edinilmiştir. Kullanım alanları konusu oldukça geniş bir konu olup sınırlılığı illüstrasyon türü olan kent illüstrasyonları ile sınırlandırılmıştır. Kent illüstrasyonlarının ne olduğu, tür içeriği, dünyada ve Türkiye' de tarihsel geçmişi ile ilgili bilgiler verilmiş olup kullanılan teknikler ve illüstratörler üzerinde durularak kullanım alanları incelenmiştir. Kent illüstrasyonlarına ait kullanım alanları incelenmesinde incelenen alanlar şu şekildedir; afiş, basın yayın, yeni medya, ambalaj tasarımı, hediyelik eşya ve kartposttal alanında kent illüstrasyonlarının kullanımı incelenmiş olup gerekli öznel yorumlamalarda bulunulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise Antalya'da kent illüstrasyonlarına yönelik kullanım alanlarının tespit edilmesi amaçlanarak, Antalya kentine yönelik uygulamalı afiş örnekleri çalışılmıştır. Yaşadığımız veya yaşamadığımız sadece gezip görebildiğimiz veya hiç görme imkânı bile bulamayacağımız kentlere ait kullanım alanlarının oluşması ve artarak çeşitlenmesi kentin kimliği ve insanların maneviyatı için oldukça önemli bir durumdur. Önemli olan bu farkındalığın yaratılması ve aktif olmasıdır. Dünya genelinde kente ve kentin bütün kültürel öğelerinin değerinin bilindiği ve yaşamında ona göre şekillendiği gözlemlenmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İllüstrasyon, Kent İllüstrasyonları, Kent İmajı, Kullanım Alanları en_US
dc.title Kent illüstrasyonlarının kullanım alanları açısından incelenmesi (Antalya örneği) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Grafik en_US
dc.contributor.consultantID Dağlı, Şemseddin. en_US
dc.contributor.institute Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account