Akdeniz Üniversitesi DSpace

Orta gelir tuzağından çıkışta maliye politikasının rolü: Türkiye örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Özmen, Başak Nur
dc.date.accessioned 2023-06-21T13:20:54Z
dc.date.available 2023-06-21T13:20:54Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7157
dc.description.abstract Küreselleşme ile ortaya çıkan liberal politikalar ülkelerin ekonomik yapısında farklılıklar oluşturmuştur ve dış ticaretin yaygınlaşması, ticarette katma değerli ürünlerin ihracatının artması ülkelerin uyguladıkları kamu politikalarında da değişiklikler meydana getirmiştir. Üretimde yüksek teknoloji, Ar-Ge faaliyetleri, nitelikli istihdam gibi faktörleri gelişmemiş ülkelerin, katma değerli ürün üretememesi ve kamu politikalarını üretime yeterli düzeyde entegre edememesi büyümede durağanlaşmanın olmasına neden olarak ülkelerin orta gelir tuzağına yakalanma ihtimallerini artmıştır. Ülkelerin orta gelir tuzağına yakalanmasına etki eden faktörler benzer olmasına rağmen orta gelir tuzağından çıkış için uygulanması gereken politika ve stratejiler ülkelerin mali ve siyasi yapısına göre farklılık göstermektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada orta gelir tuzağının tanımı ve tespitine yönelik yaklaşımlar incelenmiştir. Türkiye ekonomisinin 1980 yılı öncesi ve sonrası dönemleri itibariyle makroekonomik, sektörel verileri incelenerek ülkemizin orta gelir tuzağında olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ekonomisinin tuzağa yakalanmasına etki eden faktörlerin yüksek teknoloji düzeyiyle üretim, beşeri sermaye, dış ticarette rekabetçi yapı, Ar-Ge faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması tespitinde bulunulmuş ve ilgili faktörlerin kalkınma planları kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Yüksek gelir grubundaki ülkelerle Türkiye' nin dış ticaret, teknoloji düzeyi, Ar-Ge faaliyetlerinin karşılaştırılması ve stratejik sektör tespitleri değerlendirilmesi yapılarak orta gelir tuzağından çıkışta yol gösterici olması amaçlanmıştır. Son olarak Türkiye' nin orta gelir tuzağından çıkış kapsamında stratejik politikaların hiyerarşik sınıflandırması yapılmıştır ve tuzaktan çıkış için stratejik sektör tespiti ve ilgili sektörlerde maliye politikası araçlarından teşvik ve harcama politikaları kapsamında kısa ve uzun vadeli politika önerileri ile Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması mümkün olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Orta gelir tuzağından çıkışta maliye politikasının rolü: Türkiye örneği en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Uluslararası ilişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Yıldıran, Mustafa. en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account