Akdeniz Üniversitesi DSpace

Pre-service efl teachers' technological competences

Show simple item record

dc.contributor.author Ay, Emrullah
dc.date.accessioned 2023-03-21T18:29:32Z
dc.date.available 2023-03-21T18:29:32Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6545
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı teknoloji yeterlikleri kapsamında 4. Sınıf İngilizce öğretmenlerinin teknolojik yeterlikleri hakkında bilgi elde etmek, İngilizce öğretmen adaylarının görüşlerine göre en değer verilen teknolojik yeterliği ortaya çıkarmak ve İngilizce öğretmenlerinin teknolojik yeterlikleri hakkında görüşlerine ulaşmaktır. Birçok devlet ve özel üniversitelerden 161 4. sınıf İngilizce öğretmen adayına Teknoloji yeterlikleri ölçme anketi yöneltilmiştir. Teknoloji yeterlik ölçme anketi ile elde edilen veriler nicel ve nitel araştırma yöntemleri aynı anda kullanıldığı için karma yöntem ile analiz edilmiştir. Veriler toplandıktan sonra, her bir katılımcının ortalama teknolojik yeterlik değeri elde edilmiştir ve en değer verilen teknolojik yeterlikler analiz edilmiştir. Sonuçlar sadece üç katılımcı yeterli olarak sınıflandırılan yeterlik puanı alamazken, büyük çoğunluk yeterli teknoloji yeterlik puanına sahip olduğunu işaret ediyor. Dahası, sonuçlar bilgisayar kullanma yeterliği (27.33) en az değer verilen yeterlik olmasına karşın dil öğretimi için dijital materyal oluşturma (56.52 %) ve dil öğretimi için sınıf içi teknolojik aletleri (Akıllı tahta, projektör, dizüstü bilgisayar...) kullanma (54.66) iki en önemli yeterlik olduğunu göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların görüşlerine göre, katılımcılar teknoloji kullanma becerilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğine ve dil öğretiminde teknolojinin önemine inanıyorlar. Diğer yandan, katılımcılara göre, İngilizce öğretmenleri yeterli düzeyde teknoloji kullanma seviyesine sahip değiller ve üniversitelerdeki teknoloji kullanımı ile alakalı ders sayısı artırılmalı. Çalışmanın bulguları incelenip kuramsal ve eğitimsel öneriler yapılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Pre-service efl teachers' technological competences en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Department of Foreign Language Education en_US
dc.contributor.consultantID Caner, Mustafa. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account