Akdeniz Üniversitesi DSpace

Antalya ili'nde eğitim gören yurt dışı türkler ve akraba topluluklara ait öğrencilerin yaşadıkları sorunlar

Show simple item record

dc.contributor.author Üzer, Turgay
dc.date.accessioned 2023-03-21T18:06:19Z
dc.date.available 2023-03-21T18:06:19Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6540
dc.description.abstract Dünyada meydana gelen önemli gelişmeler insanların göç etmesine sebep olmaktadır. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan büyük toprak kayıpları ve sınırların değişmesi ile Anadolu'ya tersine göç hareketi başlamıştır. Anadolu'ya yapılan göçler, Cumhuriyet devrinde de devam etmiştir. İki kutuplu yenidünya düzeninin, 1991 yılında SSCB'nin dağılması ve Doğu Bloğunun çözülmesi sonucunda Orta Asya'da yaşayan Türkler için, Türkiye'nin önemi artmış ve siyasi, askeri, ekonomik vb. konularda yol gösterici konuma gelmiştir. Arap ülkelerinde 2011'de başlayan Arap Baharı ile Ortadoğu'da siyasi kargaşa meydana gelmiş ve Arap ülkelerinden Türkiye'ye doğru büyük bir mülteci akını gerçekleşmiştir. Çoğunluğu Suriyeli Araplardan oluşan mülteci göçünde, Türkiye, sığınmacılara kapılarını açmıştır. Bu yeni dünya düzeni içinde ABD başat olurken Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri Yurt Dışı Türkler ve Akraba toplulukları için her ne kadar alternatif olarak görülse de tarihten gelen dil, tarih, kültür, din gibi bağlar nedeniyle Türkiye daha çok tercih edilmiştir. Türkiye'nin önemli bir şehri olan Antalya birçok yabancı ziyaretçinin akınına uğramaktadır. Antalya'ya gelip bu coğrafyayı ve kültürü tanıma imkânı bulan yabancıların bir kısmı, şehrin sunduğu imkânlardan faydalanabilmek amacıyla burada yerleşme kararı almaktadır. Antalya, dünyanın birçok yerinden gelip yerleşen yabancılar gibi Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar tarafından da tercih edilmektedir. Buna bağlı olarak da Antalya'da yaşayan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklardan oluşan bir nüfus bulunmakta ve bu insanların ortaokul çağında bulunan çocukları eğitim görmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın problem durumu "Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklara ait öğrencilerin'' karşılaştıkları sorunların okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri doğrultusunda tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemi ile oluşturulmuştur. Bu amaçla Antalya'nın merkez ilçelerinde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa) görev yapan 15 Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 6 Okul İdaresi ile ve bu ilçelerdeki okullarda öğrenci olan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklara ait 20 öğrenci ve öğrenci velisi ile görüşülmüştür. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup, elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ise, öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilere göre Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklara ait öğrencilerin yaşadıkları sorunların başında dil sorunu ve dile bağlı akademik başarısızlık yaşadığı belirtilirken öğrencilerin pek fazla uyum sorunu yaşamadıkları tespit edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Antalya, Yurt Dışı Türkler, Akraba Topluluklar, Eğitim, Sorun en_US
dc.title Antalya ili'nde eğitim gören yurt dışı türkler ve akraba topluluklara ait öğrencilerin yaşadıkları sorunlar en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Kaştan, Yüksel. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account