Akdeniz Üniversitesi DSpace

Konservatuvar yarı zamanlı ortaokul 8. sınıf bale öğrenci velilerinin bale eğitimine ve bale kariyeri yapmak isteyen çocuklarına ilişkin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Aksoy, Alev Nur
dc.date.accessioned 2023-03-16T07:53:38Z
dc.date.available 2023-03-16T07:53:38Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6485
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı' nda yarı zamanlı olarak okuyan ortaokul 8. Sınıf bale öğrenci velilerinin, çocuklarının almış oldukları bale eğitimine yönelik görüşlerini anlayıp yorumlamaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması desenlerinden, bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Antalya ili Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı'nda yarı zamanlı 8. Sınıf olarak eğitim gören 6 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler bireysel görüşme formları ve doküman analizinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Yapılan görüşmeler kaydedilip içerik analizine tabi tutularak, sonuçlar betimsel bir anlatım ile sunulmuş ve doğrudan anlatımlara yer verilerek, ortaya çıkan temalar ve örüntüler çerçevesinde elde edilen bulgular araştırma hedefleri doğrultusunda sınıflandırılarak konuya ilişkin sonuçlar ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçları, öğrenci velilerinin görüşlerini yansıtan bulgular içermektedir. Bu bulgular, yarı zamanlı bale öğrenci velilerinin aldıkları eğitimden beklentilerine, eğitimden kaynaklı yaşadıkları sorunlara ve bu sorunların nasıl çözülebileceği konusuna ışık tutmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Konservatuvar yarı zamanlı ortaokul 8. sınıf bale öğrenci velilerinin bale eğitimine ve bale kariyeri yapmak isteyen çocuklarına ilişkin görüşleri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Günbayı, İlhan. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account