Akdeniz Üniversitesi DSpace

Eğitim yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmen motivasyonuna etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Kahya, Sertaç
dc.date.accessioned 2023-03-15T13:07:40Z
dc.date.available 2023-03-15T13:07:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6466
dc.description.abstract Bu araştırmada, eğitim yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada öğretmen görüşlerine göre; eğitim yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranış düzeyleri, öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ve eğitim yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki herhangi bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Öğretmen görüşlerinin cinsiyet, kıdem, medeni durum gibi demografik değişkenlerin yanında eğitim yöneticisi ile çalışma süresi ve okul türü değişkenlerine göre farklılık durumlarına bakılmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma modelinde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini Antalya ili merkez ilçeleri olan Aksu, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri resmi devlet okullarında görev yapan 10.905 öğretmen oluşturmaktadır. Bu dört ilçedeki resmi devlet okulları arasından basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 393 öğretmen örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama sürecinde öğretmenlere Mottaz'ın (1985) İş Motivasyon Ölçeği ve Oran'ın (2002) Dönüşümcü Liderlik Ölçeği olmak üzere iki ölçek uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmen görüşlerine göre öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ve eğitim yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre içsel motivasyon ve iş motivasyonu toplamında düşük düzeyde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin görev yaptıkları okulların türüne göre de iş motivasyonu toplamında ve alt boyutlarında farklılaşma tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderliği gösterme düzeyleri; öğretmenlerin eğitim yöneticisi ile çalışma süresi ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin iş motivasyonu ile öğretmen görüşlerine göre eğim yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını sergileme düzeyleri arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Eğitim yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmen motivasyonuna etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Karataş, Süleyman. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account