Akdeniz Üniversitesi DSpace

Reflective teaching in ELT-Obstracles and handling strategies

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırım, Şeyma
dc.date.accessioned 2023-02-10T12:25:25Z
dc.date.available 2023-02-10T12:25:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/6246
dc.description.abstract Bu çalışma, İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı öğretim durumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla; cinsiyet, yaş, mezun olunan bölüm, deneyim yılı, eğitim düzeyi, çalışılan kurum ve tam zamanlı veya yarı zamanlı istihdam durumu gibi değişkenlerin öğretmenlerin yansıtıcılığını etkileyip etkilemediğini sorgulanmıştır. Yansıtıcı uygulama için herhangi bir engel olup olmadığını da araştıran bu çalışmaya Rize'de 38 farklı ilkokul, ortaokul ve lisede çalışan toplam 108 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Veriler, yansıtıcı uygulama envanteri ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. 108 katılımcı envantere katılırken bu katılımcılardan rasgele seçilen 16 İngilizce öğretmeni ile yansıtıcı uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi almak amacıyla görüşme yapılmıştır. Envanter SPSS 22.0 ile analiz edilirken görüşmeler için ise içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, Rize'deki İngilizce öğretmenlerinin sıklıkla yansıtıcı öğretmen olarak davrandıklarını göstermiştir. Bulgulara göre, cinsiyet, yaş, mezun olunan bölüm, tecrübe, eğitim düzeyi, çalıştıkları yer ve istihdam durumu, İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcılığını etkilememiştir. Görüşme analizi, Rize'deki İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı uygulama olarak en çok meslektaşları ile bilgi alışverişinde olduklarını, ancak diğer yansıtıcı öğretim tekniklerini çoğunlukla kullanmadıklarını göstermiştir. Çalışma sonunda, yansıtıcı öğretimi engelleyen faktörler beş ana başlıkta toplanmıştır: kişisel nedenler, öğrenci, kurum, yansıtıcı uygulamalar ve MEB uygulamaları. Sonuçlar, en büyük engellerin, uygulamalara ilişkin bilgi eksikliği ve tecrübe nedeniyle uygulamalara ihtiyaç duyulmadığı konusundaki önyargı olduğunu göstermiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Reflective teaching in ELT-Obstracles and handling strategies en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Department of Foreign Language Education en_US
dc.contributor.consultantID Saka, F. Özlem. en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account