Akdeniz Üniversitesi DSpace

Günümüz fotoğraf sanatında sanatsal bir form olarak Foto-Kitaplar

Show simple item record

dc.contributor.author Bodur, Cengiz
dc.date.accessioned 2022-09-28T12:21:07Z
dc.date.available 2022-09-28T12:21:07Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5601
dc.description.abstract Bu tez çalışması, fotoğrafın, icadından itibaren kağıtla ve basılı yayınlarla olan ilişkisi bağlamında, fotoğraf kitaplarının günümüze kadar gelen süreçte geçirdiği evrelere odaklanmayı amaçlamaktadır. Çalışma, özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren fotoğrafın, fotoğraf kitapları aracılığı ile sunumu ve dağıtımının nasıl yaygınlık kazandığı, sonrasında baskı tekniklerinin geliştirilmesi ile süreli yayınlarla devam eden süreci irdelemektedir. 20. Yüzyılın başlarında Almanya ve Rusya'da yoğun bir şekilde yayınlanmaya başlayan fotoğraf kitaplarının, yüzyılın ortalarından itibaren Amerika'ya sıçraması, çalışma çerçevesinde kısaca anlatılmıştır. Tez çalışması, fotoğraf kitaplarının kullandığı farklı anlatı yöntemleri ile tekil ve çoğul fotoğraf kullanımın farklılıkları üzerinde de yoğunlaşmaktadır. Son bölümde, tez kapsamında sunulan fotoğraf kitabı fiziksel ve kavramsal olarak irdelenmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Günümüz fotoğraf sanatında sanatsal bir form olarak Foto-Kitaplar en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Sanat ve Tasarım en_US
dc.contributor.consultantID Hanyaloğlu, Nafia Özdemir. en_US
dc.contributor.institute Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account