Akdeniz Üniversitesi DSpace

Bireysel öğrenme modeli olarak üç ezberleme tekniğinin anatör yetişkin piyano sınıfındaki etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Guseynova, Olga
dc.date.accessioned 2022-07-18T08:37:56Z
dc.date.available 2022-07-18T08:37:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5522
dc.description.abstract Piyano eğitimi, psikoloji ve nörobilim alanlarında geniş bir literatür çalışmasına dayanan bu çalışmada, piyano eğitimine uygulanan öğrencilerin bireysel öğrenme modellerinin (görsel, devinimsel ve işitsel) etkilerini deneysel olarak araştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Gözlemsel deney boyunca yukarıda belirtilen üç baskın yöntemden birine sahip altı seçilmiş yetişkin, araştırmacı tarafından geliştirilen üç ezberleme stratejisi kullanılmıştır. Çalışmanın deney bölümünde, öğrenme stratejilerine dayalı ezberleme yöntemlerinin etkileri, sunulan müzik eserinin kontrol kaydındaki hataların sayımı ile ölçülerek değerlendirme yapılmıştır. Deneysel çalışmayı uygulayan öğretmenin performanslarla ilgili görüşleri ise nitel araştırma yöntemi ile her oturum sonunda, araştırmacının geliştirdiği Öz Değerlendirme ölçeğinin katılımcılar tarafından doldurulmaları yoluyla elde edilmiştir. Deney sonucunda, öğrenme stilleri ile ezberleme süreci arasında doğrudan bir ilişki olduğu "Hata Oranı Analizi" yontemi kullanılarak kanıtlanmış oldu. Katılımcılardan baskın stratejileri kullanarak piyano parçası ezberlemeleri istenmiştir. Ardından yapılan "Hata Oranı Analizi" değerlendirildiğinde, katılımcıların en iyi ezberledikleri parçalar olduğu anlaşılmıştır. "Hata Oranı Analizi"de stratejiler arasında küşük ve büyük farklılar meydana gelebilmektedir. Bu durumda "Hata Oranı Analizi", öğrenme süreçlerini anlamaya yönelik yeni bir bakış açısının gerekli olduğunu da ortaya koymaktadır. Katılımcıların strateji tercihleri ile çalışmanın sonuçları arasında farklılılar bulunmaktadır. Elde edilen bilgilerin yeteri kadar ikna edici kanıtlar içermemesinden dolayı strateji kullanımının ezberleme hızını önemli ölçüde arttırabileceği ne doğrulanabildi ne de çürütülebildi. Ezberleme sürecinin her şeyden önce kişiye özgü çalışılması gereken bireysel bir özellik olduğu düşünüldüğünden, bu çalışma çerçevesinde araştırmacı tarafından genelleme ve genel uygulama önerilmemiştir. Algısal öğrenme modeline bağlı piyano çalarken ezber yapabilme sürecinin özelliklerini araştırmak için daha fazla disiplinlerarası nitel ve deneysel çalışmaların yapılması önerilmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Bireysel öğrenme modeli olarak üç ezberleme tekniğinin anatör yetişkin piyano sınıfındaki etkileri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Müzik en_US
dc.contributor.consultantID Sayutkin, Yuriy. en_US
dc.contributor.institute Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account