Akdeniz Üniversitesi DSpace

Development of corprate governance, corporate governance approach of banking sector and effects of corporate governance on the financial structure of banking sector’s companies: A research on ISE 100 index and ISE corprate governance index (XKURY)

Show simple item record

dc.contributor.author Kılınç, Pınar Buket
dc.date.accessioned 2022-06-15T14:43:20Z
dc.date.available 2022-06-15T14:43:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5489
dc.description.abstract Kurumsal Yönetim dünyada ve Türkiye'de son yıllarda araştırmaların odak noktası haline gelmiştir. Mevcut araştırma kurumsal yönetimin gelişim çerçevesini ele alırken, onun ekonomi ve şirketler üzerine etkilerini de ortaya koymaktadır. Kurumsal Yönetim Modellerinin karşılaştırılması yoluyla, sistemler ve ülkeler arasındaki yapısal farklar hakkında net bir cevap almak amaçlanmıştır. Kurumsal yönetim sürecinin dinamik olduğu ve her ülkede, ülke koşullarına ve ülkeye özgü faktörlere göre geliştiği kabul edilmektedir. Ancak iyi kurumsal yönetim, operasyonel ve finansal olarak şeffaflık, hesap verebilirlik, raporlama ve bilgi vermede açıklık ilkelerine dayanmaktadır. Bunlar aynı zamanda uluslararası bütün modellerin uygulamalarında gerekli olarak kabul edilir. Ayrıca Kurumsal Yönetim uygulamaları OECD tarafından 1999 yılında yayınlanan ve 2004 yılında revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri sonrasında artmıştır. Diğer taraftan Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2003 yılında kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmek, bilinci artırmak ve Türk Sermaye Piyasasını küresel pazara entegre etmek amacıyla Kurumsal Yönetim İlkelerini yayınlamış ve 2005 yılında revize etmiştir. Diğer bir önemli gelişme, standart ve karşılaştırılabilir ölçüm sistemi sağlayan, şirketleri kurumsal yönetim ilkelerini teşvik etmeyi amaçlayan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) tarafından geliştirilen Kurumsal Yönetim Endeksidir. Bu tezin ana araştırma teması kurumsal yönetimin bankacılık sektöründeki durumunu, IMKB 100 ve IMKB XKURY Endeksindeki bankaların finansal performansları üzerine kurumsal yönetimin etkisini araştırmak ve tartışmaktır. Ayrıca 2007-2010 yılları arasındaki iyi kurumsal yönetim uygulamalarının ve gelişiminin finansal performansa etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Development of corprate governance, corporate governance approach of banking sector and effects of corporate governance on the financial structure of banking sector’s companies: A research on ISE 100 index and ISE corprate governance index (XKURY) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Uluslararası ilişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Can Deniz Köksal en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account