Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kamu kuruluşlarında çalışan engelli bireylerin sertbest zaman engellerinin ve tatmin düzeylerinin incelenmesi (Antalya merkez örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Çelik, Gülsün
dc.date.accessioned 2022-06-15T09:55:00Z
dc.date.available 2022-06-15T09:55:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5483
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı; kamu kuruluşlarında çalışan engelli bireylerin serbest zaman engellerinin ve tatmin düzeylerinin (Antalya-Merkez Örneği) incelenmesidir. Araştırma, 2011 yılında Antalya merkezinde kamu sektöründe çalışan engelli bireyleri kapsamaktadır. Veri toplama aracı dört bölümden oluşan bir anket formu olup, anketin birinci bölümünde katılımcılara ilişkin demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise engelli bireylerin rekreatif etkinliklere katılımlarıyla ilgili sorular bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen ve Karaküçük ve Gürbüz (2006) tarafından Türk diline uyarlanan ?Boş Zaman Engelleri Ölçeği? kullanılmıştır. Anketin dördüncü bölümünde ise Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen ve Karlı vd. (2008) tarafından Türk kültürüne uyarlanan ?Serbest Zaman Tatmin Ölçeği? kullanılmıştır. Sonuç olarak; katılımcıların %41,5'i rekreasyonun tanımını bilirken, %58,5'i rekreasyonun tanımı ile ilgili bilgiye sahip olmadığı saptanmıştır. Katılımcıların serbest zaman engelleri düzeylerine bakıldığında ?Sosyal Ortam ve Bilgi Eksikliği? en yüksek ( =3,07±0,56) öneme sahip engeli teşkil ederken, ?İlgi Eksikliği? en düşük ( =2,63±0,66) öneme sahip engeli teşkil etmektedir. Engelli bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerine göre ise en yüksek ortalamaya sosyal boyut ( =2,72±1,01), en düşük ortalamaya ise rahatlama boyutu ( =1,21±0,54) sahiptir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Kamu kuruluşlarında çalışan engelli bireylerin sertbest zaman engellerinin ve tatmin düzeylerinin incelenmesi (Antalya merkez örneği) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Spor Yöneticiliği en_US
dc.contributor.consultantID Evren Ağyar en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account