Akdeniz Üniversitesi DSpace

MEB Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okutulan Türk edebiyatı ders kitaplarındaki göstermeye bağlı edebi metinlerin öğretimi

Show simple item record

dc.contributor.author Taş, Bihter
dc.date.accessioned 2022-06-15T08:01:14Z
dc.date.available 2022-06-15T08:01:14Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5480
dc.description.abstract Bu çalışmada MEB Ortaöğretim Türk Edebiyatı 9, 10, 11 ve 12. sınıf ders kitaplarındaki Göstermeye Bağlı Edebi Metinler ve bu metinlerin öğretiminde kullanılan soru ve etkinlikler incelenmiş, Göstermeye Bağlı Edebi Metinlerin öğretiminde diğer Edebi metin türlerinden farklılık olduğu ortaya konuşmuştur.Ders kitaplarındaki bu metinler Göstermeye Bağlı Edebi Metinler konusunun anlaşılabilmesinde ve öğrencilerin edebi bir beğeni oluşturmalarında temel unsurdur. Öğrenci, bir okur olarak öncelikle metinle karşılaşır, daha sonra ise metin ile ilgili hazırlık, anlama-yorumlama ve diğer sorularla metnin dünyasını ve edebi metinler içerisindeki değerini kavrar.MEB Ortaöğretim Türk Edebiyatı 9, 10, 11 ve 12. sınıf olmak üzere toplam dört ders kitabı ele alınmış ve bu ders kitaplarındaki on beş metin ile bu metinlere ait sorular incelenmiştir. Göstermeye Bağlı Edebi Metinlerinin diğer metin türlerinden farkı ortaya konulmuştur.Çalışmanın birinci bölümünde tiyatronun ortaya çıkışı ve türleri, ikinci bölümünde Türk Tiyatrosunun gelişim evreleri, üçüncü bölümde Tanzimat'tan Günümüze Modern Türk Tiyatrosu ( 19.yy ve 20.yy olarak ayrı ayrı ele alınmıştır.), dördüncü bölümde Tiyatronun Eğitimdeki Yeri değerlendirilmiştir.Beşinci bölümde ise MEB Ortaöğretim ders kitaplarının içeriği hakkında kısaca bilgi verildikten sonra ders kitaplarındaki Göstermeye Bağlı Edebi Metinler incelenmiş ve metinlerin anlaşılması için soru önerilerinde bulunulmuştur.Sonuç olarak bu çalışmada Göstermeye Bağlı Edebi Metinlerin diğer metinlerden farklı yol ve etkinliklerle öğretilmesi gerektiği, tiyatronun hem bir eylem hem de söz barındıran, insanı hem dillendiren hem devindiren bir sanat olduğuna dikkat çekilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Göstermeye Bağlı Edebi Metinler ( tiyatro), MEB Ortaöğretim Türk Edebiyatı Ders Kitabı, Soru etkinlik ve Açıklamalar. en_US
dc.title MEB Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okutulan Türk edebiyatı ders kitaplarındaki göstermeye bağlı edebi metinlerin öğretimi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği en_US
dc.contributor.consultantID Tülin Arseven en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account