Akdeniz Üniversitesi DSpace

Küresel vergi rekabeti ve Türkiye’ye yansımaları

Show simple item record

dc.contributor.author İçmen, Murat
dc.date.accessioned 2022-06-03T09:05:08Z
dc.date.available 2022-06-03T09:05:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5351
dc.description.abstract Küresel vergi rekabeti, sermaye başta olmak üzere üretim faktörlerinin küreselleşme süreciyle ülkeler arasında hareketliliğinin artması sonucu ortaya çıkmış bir olgudur. Ülke çıkarları açısından değerlendirildiğinde küresel vergi rekabetinin yararlı ve zararlı olarak nitelenebilecek iki farklı özelliğe sahip olduğu görülür. Zira ülkeler kendi ekonomik çıkarlarına göre küresel vergi rekabetine bir anlam yüklemektedirler. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkeler kendi vergi kapasitelerini genişletecek ve kıt olan sermaye gereksinimlerini arttıracak şekilde vergi politikalarını ayarlama yoluna gidebilmektedirler. Gelişmiş ülkeler ise buna karşın hem vergi kapasitelerinin daralmasını önlemek hem de ülke dışına ekonomik kaynaklarının akmasını engellemek amacıyla küresel vergi rekabetine karşı çıkmaktadırlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki bu çıkar zıtlığını yönetmeye çalışan ulus üstü bazı kurumlar vardır. OECD başta olmak üzere küresel vergi politikalarını gelişmiş ülkeler lehine yönetmeye çalışan kurumlar küresel vergi rekabetini önleme yönünde bir yönetim anlayışı sergilemektedirler. Bu düşüncelerle tez çalışmamız küresel vergi rekabetinin algılanışı, yönetilme çabaları ve bunun OECD ülkelerinde ve Türkiye uygulamasındaki yansımaları üzerinde odaklanmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Küresel vergi rekabeti ve Türkiye’ye yansımaları en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Maliye en_US
dc.contributor.consultantID Yakup Karabacak en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account