Akdeniz Üniversitesi DSpace

E3 ve E4 Öklid uzayında eğrilerin ve E3 öklid uzayında yüzeylerin kuaterniyonlar yardımıyla incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Bayrakdar, Tuna
dc.date.accessioned 2022-05-23T08:03:20Z
dc.date.available 2022-05-23T08:03:20Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5266
dc.description.abstract Bu tezin amacı E^3 ve E^4 Öklid Uzayındaki eğriler içiin Serret-Frenet türev formüllerini ve bunların yüzeyler için benzeri olan Gauss-Weingarten denklemlerini cebirsel olarak kuaterniyonlar yardımıylayeniden ifade etmektir. Tezin ilk bölümünde karmaşık sayılar ve kuaterniyonlara ait temel kavramlar verildikten sonra ikinci bölümde, karmaşik duzlemde birim hızlı ve birim hızlı olmayan eğriler için Serret-Frenet t\"{u}rev form\"{u}lleri yeniden ifade edilmiştir. Aynı formüller E^3 ve E^4 Öklid Uzayındaki eğriler içiin kuaterniyonlar yard\i m\i yla yeniden incelenmiştir. Son bölümde E^3 de bir yüzeyin birinci, ikinci temel formları ve Gauss-Weingarten denklemleri kuaterniyon çarpımı kullanılarak ifade edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title E3 ve E4 Öklid uzayında eğrilerin ve E3 öklid uzayında yüzeylerin kuaterniyonlar yardımıyla incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Matematik en_US
dc.contributor.consultantID Abdullah Azizi Ergin en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account