Akdeniz Üniversitesi DSpace

Başarılı şirketlerin sosyal sorumluluk uygulamalarının Web üzerinden iletişimi

Show simple item record

dc.contributor.author Pekmezci, Ebru
dc.date.accessioned 2022-05-13T15:04:18Z
dc.date.available 2022-05-13T15:04:18Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5209
dc.description.abstract Son yıllarda küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve artan toplum bilincinin etkisiyle, şirketlerin faaliyetleri yeni bir perspektiften değerlendirilmeye başlanmıştır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) olarak ifade edilen bu yeni bakış açısı, şirketleri yalnızca kar elde eden ve hissedarlarına karşı sorumluluk taşıyan kurumlar olmanın ötesine taşımıştır. Şirketleri toplumsal sorunlara duyarlı ve bunların çözümünde pay sahibi kurumlar olmaya yönelten KSS uygulamaları, günümüzde yeni bir başarı kriteri haline gelmiştir. Artık şirketler finansal performanslarının yanında KSS performansları ile de elemeye tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda KSS iletişimi ve KSS raporlaması, KSS başarısını belirleyen temel faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmayla hedeflenen, Türkiye'de KSS uygulamalarının web üzerinden iletişimi ve KSS raporlamasının, işlem hacmi ve çeşitli kriterlere göre başarılı olarak değerlendirilen şirketlerdeki durumunun ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma kapsamında, 2007 yılı için Capital'in ?Türkiye'nin En Başarılı 500 Şirketi? araştırması verileri ile İMKB 100 endeksinde yer alan firmaların listesi incelenmiştir. Yapılan karşılaştırma sonucunda ilk olarak 61 firmanın kendi web sayfalarındaki bilgileri değerlendirilmiştir. Bu firmalardan, web sayfasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlanmasını zorunlu tuttuğu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nu yayınlayanlarla web sayfasında ayrı bir Sosyal Sorumluluk bölümü bulunan firmalar ayrı bir liste haline getirilmiştir. Böylece 33 firmadan oluşan araştırma örneklemine ulaşılmıştır. Araştırma kapsamındaki şirketlerin kurumsal web sayfalarında yer alan sosyal sorumluluk çalışmaları, 10 temel kriter üzerinden değerlendirilmiştir. Bu kriterler; KSS uygulamaları hakkındaki bilgilere erişim kolaylığı, KSS çalışmalarında görsel unsur kullanımı, iletişim bilgisi vb. KSS iletişimi konuları ile KSS projelerinde hedef, sonuç, ortaklık, süre ve etkinlik alanı gibi sosyal raporlama unsurlarına yönelik belirleyicilerden oluşmaktadır. Sonuçta şirketlerin KSS uygulamaları konusunda istekli olduğu; ancak özellikle KSS raporlaması açısından büyük önem taşıyan ölçülebilir performans kriteri belirleme konusu başta olmak üzere, KSS uygulamalarının iletişimi ve raporlaması konusunda gidermeleri gereken çeşitli eksiklikler olduğu anlaşılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Başarılı şirketlerin sosyal sorumluluk uygulamalarının Web üzerinden iletişimi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Halkla İlişkiler ve Tanıtım en_US
dc.contributor.consultantID SEÇİL DEREN VAN HET HOF en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account