Akdeniz Üniversitesi DSpace

Milli parkların bir rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi ve yönetilmesi; bir model önerisi

Show simple item record

dc.contributor.author Çetinkaya, Güney
dc.date.accessioned 2022-04-15T13:36:23Z
dc.date.available 2022-04-15T13:36:23Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4997
dc.description.abstract Günümüzde yoğun sehir hayatının etkileri, insanların bos zamanlarını doğa içerisindegeçirme sürelerini arttırmaktadır. Bu sonuçla, doğa tabanlı açık hava rekreasyon faaliyetlerive bu faaliyetlere katılım, önem kazanmaktadır.Milli parklar her yıl milyonlarca kisi tarafından ziyaret edilen koruma alanlarıdır. Bualanlarda yapılan rekreasyonel faaliyetlerde gün geçtikçe çesitlenmektedir. Ülkemizde demilli park kavramı gittikçe önem kazanmakta ve birçok ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Milliparkların ?plansız olarak? kullanımındaki artıs doğal ortamları olumsuz yönde etkilemektedir.Bu olumsuz etkenleri engellemek için bu alanların yönetim planlarını, alanların mevcutpotansiyellerine göre belirlemek gerekmektedir.Bu tez çalısmasını amacı, Antalya bölgesindeki milli parklardan biri olan TermessosMilli Parkının mevcut kullanım durumunu belirlemek ve milli parkın sahip olduğu doğalkaynaklardan yararlanarak, parkın rekreasyon alanı olarak daha etkin kullanımını sağlayacakdüzenlemeler yapmaktır. Termessos Milli Parkı ile ilgili veriler incelendiğinde, parkınkullanımının ağırlıklı olarak bir bölgede yoğunlastığı, bu yoğunlasmadan dolayı doğalkaynaklarda tahribatlar olustuğu ve parkın mevcut potansiyelinin altında kullanıldığıgözlemlenmektedir. Bu duruma çözüm olarak alanın mevcut kullanım durumu düzenlenmeli,parkın doğal kaynaklarının potansiyeline göre gerçeklestirilebilecek rekreasyonel faaliyetlerbelirlenmeli ve parkın yeni bir yönetim planı olusturulması gerektiği düsünülmektedir.Yapılan çalısmada Termessos Milli Parkının mevcut potansiyeli belirlenmis ve alandagerçeklestirilebilecek rekreasyonel faaliyetler uzman görüslerine basvurularak saptanmayaçalısılmıstır. Ayrıca dünyadaki örneklerden yararlanılarak bu tarz alanların kullanımı ile ilgiliöneriler getirilmistir.Ülkemizdeki birçok koruma alanı ya bilinçsiz yoğunlukta kullanımdan dolayı zarargörmekte ya da kullanılmadığı için atıl durumda kalmaktadır. Bu durum doğal alanların,koruma statüsü kazandırılmasıyla beraber bu tarz alanlarda yönetim planlarının olusturulmasızorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Milli parkların bir rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi ve yönetilmesi; bir model önerisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Spor Yöneticiliği en_US
dc.contributor.consultantID Faik Küçüktopuzlu en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account