Akdeniz Üniversitesi DSpace

Tanin Gazetesine göre II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı-Alman ilişkileri (1910-1912)

Show simple item record

dc.contributor.author Mayak, Faysal
dc.date.accessioned 2022-04-14T12:51:41Z
dc.date.available 2022-04-14T12:51:41Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4985
dc.description.abstract Bu çalışma , 1910-1912 yılları arasında Osmanlı-Alman yakınlaşmasını sağlayan olayların nasıl bir seyir izlediğini göstermeyi amaçlamaktadır.II. Meşrutiyet'in ilanından iki yıl sonra , Birinci Dünya Savaşı'ndan iki yıl önceki bu zaman diliminde İttihat ve Terakki Fırkası'nın yarı resmi yayın organı olma özelliği taşıyan Tanin gazetesinin Osmanlı-Alman ilişkilerinin gelişmesinde nasıl bir rol üstlendiği temel alınarak , Almanya lehinde politikalar oluşturma çabaları incelenmiştir. Basının kamuoyu oluşturma konusundaki güç ve tesiri düşünülerek dönemin en güçlü gazetelerinden biri olan Tanin gazetesinin üstlendiği rolü nasıl yerine getirdiği gösterilmiştir.Gazetede yayınlanan makale , haber ve röportajlar üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda İngiltere ve Fransa'dan uzaklaşılıp Almanya ile yakınlaşma politikasının hangi aşamalardan geçtiği üzerinde durulmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Tanin Gazetesine göre II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı-Alman ilişkileri (1910-1912) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Tarih en_US
dc.contributor.consultantID Salih Tunç en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account