Akdeniz Üniversitesi DSpace

4. ve 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2015 matematik başarısını yordayan değişkenlerin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Koç, Onur
dc.date.accessioned 2021-11-12T14:38:30Z
dc.date.available 2021-11-12T14:38:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4820
dc.description.abstract Bu çalışmada TIMSS 2015 Türkiye uygulamasına katılan dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını yordayan değişkenlerin yordama gücü incelenmiştir. Bu değişkenler öğrenci, okul ve sınıf özellikleri olmak üzere üç boyut altında toplanmıştır. Öğrenci özellikleri boyutundaki değişkenler matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven, matematik öğretimi ile ilgili görüşler ve matematik değeri olarak ele alınmıştır. Okul özellikleri boyutundaki değişkenler okula aitlik, zorbalık ve okula devam olarak ele alınmıştır. Sınıf özellikleri boyutunda ise değişkenler bilgisayar aktiviteleri ve iş tatmini olarak alınmıştır. Matematik başarısı ile ilgili değişkenlerin incelendiği bu araştırmanın türü ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu TIMSS 2015 Türkiye araştırmasına 4. sınıf seviyesinde katılan 6456 öğrenci; 8. sınıf seviyesinde katılan 6079 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler TIMSS 2015 matematik başarı testi, öğrenci ve öğretmen veri toplama araçları yardımıyla toplanmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizi ile değişkenlerin 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2015 matematik başarısını yordama düzeyi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenci özellikleri boyutunda dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarısının %27'sini matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven ve matematik öğretimine ilişkin görüşler yordamaktadır. Matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven, matematik öğretimine ilişkin görüşler ve matematik değeri değişkenleri sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısını açıklamakta yetersizdir. Okul özellikleri boyutunda dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarısının %17'sini okula aitlik, zorbalık ve okula devam değişkenleri açıklamaktadır. Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısını bu değişkenlerin yordama gücü çok düşüktür. Sınıf özelliklerinden bilgisayar aktiviteleri ve iş tatmini dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ile anlamı bir ilişki vermemektedir. Matematik başarısını en çok matematiğe ilişkin özgüven ve zorbalık değişkenleri açıklamaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2015 matematik başarısını yordayan değişkenlerin belirlenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme en_US
dc.contributor.consultantID Hakan Koğar en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account