Akdeniz Üniversitesi DSpace

Ders dışı etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimine etkisi (Huzurevi etkinliği örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Çınar, Halime
dc.date.accessioned 2021-11-12T09:04:20Z
dc.date.available 2021-11-12T09:04:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4811
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, örtük program kapsamında huzurevi ziyaretlerinin ortaokul düzeyindeki öğrencilerin sosyal gelişimlerini nasıl etkilediğinin, yaşlıların dünyasını nasıl algıladıklarının belirlenmesi ve kuşaklar arası iletişime ne gibi etkileri olduğunu belirlemektir. Araştırma, nitel araştırmanın betimsel analiz desenine göre, yarı yapılandırılmış alan çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışma grubu ise, Antalya ili Manavgat ilçesi 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'ndaki20 kişiden oluşan 12-13 yaşlarında gönüllü öğrencilerden seçilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı olarak gözlem formu ve görüşme kayıtları kullanılmıştır. Uygulama gönüllü öğrencilerin 8 hafta boyunca Manavgat Belediyesi Huzurevi ziyaretlerinin gözlemlenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Gözlem sonuçları tablo oluşturularak betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda huzurevi ziyaretlerinin sıklığı arttıkça öğrencilerin sosyal becerilerinde olumlu yönde değişimler olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerde ziyaretler neticesinde; kendine güven duygusunun arttığı, empati, sorumluluk, iletişim, kendini ifade edebilme, ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerilerinin geliştiği belirlenmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin sosyal yönden erkek öğrencilere göre daha aktif olduğu sonucuna varılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Sosyal gelişim, örtük program, ders dışı etkinlikler, huzurevi. en_US
dc.title Ders dışı etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimine etkisi (Huzurevi etkinliği örneği) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Programları ve Öğretim Programı en_US
dc.contributor.consultantID Erdoğan Köse en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account