Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kurum kültürü analizi: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarına yönelik bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.author Yücel, Berrak Emir
dc.date.accessioned 2021-11-12T08:00:37Z
dc.date.available 2021-11-12T08:00:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4807
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarının kurum kültürünü analiz etmektir. Bu araştırma Antalya ili Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan öğretim elemanlarını kapsamaktadır. Araştırma kültür analizi etnografi deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 9 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Bütüncül tek durum deseninde nitel bir çalışmadır. Bu araştırmada veriler görüşme formları, doküman analizi, metafor analizi, ve gözlem formlarının analizinden yararlanarak analiz edilmiştir. Analizde veriler kodlanmış ve bu kodlar arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen en önemli sonuç öğretim elemanlarının okuldaki kültürel durumdan genel anlamda memnun olmalarıdır. Bu araştırma Türkiye'de konservatuvar kültürü üzerine yapılan bir çalışma bulunmaması nedeniyle alana katkı sağlayacağı düşünüldüğü ve konservatuvarda görev yapan öğretim elemanlarının kültürden ne kadar etkilediğinin tespiti açısından önem taşımaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kültür, Kurum Kültürü, Konservatuvar Kültürü en_US
dc.title Kurum kültürü analizi: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarına yönelik bir çalışma en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programı en_US
dc.contributor.consultantID İlhan Günbayı en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account