Akdeniz Üniversitesi DSpace

An Analysis of ELT coursebooks in terms of 21st century skills: Communication, collaboration, critical thinking, creativity

Show simple item record

dc.contributor.author Akçay, Aslıhan
dc.date.accessioned 2021-11-10T16:39:00Z
dc.date.available 2021-11-10T16:39:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4796
dc.description.abstract 21. yüzyılda teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte, hayatta başarılı olabilmek için sahip olunması gereken beceriler de önemli ölçüde değişmiştir. Bir dünya dili olması sebebiyle, İngilizce, eğitim alanındaki değişikliklerin pek çoğunu ve yeni yaklaşımları, bir ders olarak sınıf içerisinde uygulama konusunda öncü bir role sahiptir. Öğrenme ve öğretme sürecinin önemli bir parçası olan ders kitaplarının ise yeni yaklaşımların müfredata dahil edilmesi konusunda etkisi büyüktür. Bu sebeplerle, bu çalışma İngilizce dil öğretiminde kullanılan ders kitaplarında 21. yüzyıl becerileri olan iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi deseni uygulanmıştır. Veriler, uzman görüşü ve ilgili alan yazın baz alınarak geliştirilen dış değerlendirme ve iç değerlendirme kontrol listeleri aracılığıyla toplanmıştır. Bu çalışmada, uluslararası yayınevleri tarafından geliştirilmiş olan dört ilkokul ders kitabı serisi - Power Up, Oxford Discover, Give Me Five and Big English Plus – analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar betimsel istatistik, frekans, ortalama ve yüzdelik olarak raporlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, her bir ders kitabı serisinin 21. yüzyıl becerilerini belli ölçülerde dahil ettiği ve bu becerilerin çoğunlukla proje, konuşma ve yazma çalışmalarında bulunduğu ortaya çıkmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title An Analysis of ELT coursebooks in terms of 21st century skills: Communication, collaboration, critical thinking, creativity en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department English Language Teaching en_US
dc.contributor.consultantID Hüseyin Kafes en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account