Akdeniz Üniversitesi DSpace

Learner autonomy outside the classroom-Students’ beliefs on how active learners they are outside the classroom

Show simple item record

dc.contributor.author İşler, Özlem
dc.date.accessioned 2021-11-09T17:17:11Z
dc.date.available 2021-11-09T17:17:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4780
dc.description.abstract Bu çalışma, ana dili Türkçe olan öğrencilerin sınıf dışında ne kadar aktif öğrenen olduklarını incelemektedir. Bu çalışmaya Türkiye'deki bir özel üniversitede okuyan 72 kadın ve 72 erkek, toplam 144 İngilizce hazırlık sınıfı öğrencisi katılmıştır. Çalışma için karma yöntem seçilmiş ve 12 ana bölümlü 38 maddelik 5li likert anket ve açık uçlu sorulardan oluşan Hyland'in İngilizce Öğrenme Etkinlikleri Anketi adapte edilmiştir. Ayrıca, 14 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüş ve aynı öğrenciler 15 gün boyunca sınıf dışında yaptıkları etkinlikleri kayıt ettikleri günlükler tutmuşlardır. Sonuçlara göre, öğrenciler bir dereceye kadar özerkler ancak yine de kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekli. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin en çok tercih ettiği etkinlikler; şarkı dinleme, bilgisayar ve telefon uygulamaları kullanma, video seyretme, internette gezinme, öğrencilerle konuşma, arkadaşlarla konuşma ve internette konuşmaktır. Tutulan günlüklere göre en çok tercih edilen etkinlikler film/dizi izleme, sınıf içi İngilizce kullanımı, yabancı arkadaşlarla konuşma, arkadaşlarla konuşma, kelime çalışma, kitap okuma, müzik dinleme ve öğretmenlerle konuşma çıkmıştır . Ayrıca, öğrenciler yapmak istedikleri pek çok etkinlik olduğunu ancak çeşitli sebeplerle yapamadıklarını belirtmişlerdir. Görüşme sonuçlarına göre, çoğu öğrenci İngilizcenin özellikle eğitim ve kariyer için önemli olduğunu belirtmiş, genellikle İngilizce konuşurken kendilerine güvendiklerini eklemişlerdir. Ek olarak, ana dili Türkçe olmayan öğrencilerle İngilizce konuşmak daha doğal geldiği için kendilerini daha rahat hissettiklerini vurgulamışlardır. Son olarak, ders dışı yaptıkları etkinlikleri hem eğlence hem de dil becerilerini özellikle geliştirme amaçlı yaptıklarını eklemişlerdir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Sınıf dışında öğrenen özerkliği, sınıf dışı etkinlikler, dil öğrenme motivasyonu, öğrenme stratejileri, ikinci dil öğrenimi en_US
dc.title Learner autonomy outside the classroom-Students’ beliefs on how active learners they are outside the classroom en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Foreign Language Teaching Department en_US
dc.contributor.consultantID Binnur Genç İlter en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account