Akdeniz Üniversitesi DSpace

Pre-service English language teachers’ problematic sounds

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Ahmet Fatih
dc.date.accessioned 2021-11-09T13:01:48Z
dc.date.available 2021-11-09T13:01:48Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4778
dc.description.abstract Günümüzde sesletim, yabancı dil olarak İngilizce'nin öğretiminde en az araştırılan alanlardan biridir. Alanyazındaki çalışmalar genellikle öğrencilerin hatalarına odaklanır ve farklı bağlam ve anadil ortamlarındaki öğrencilerin ses sorunları hakkında genellemeler yapmayı amaçlar. Çalışmalar ayrıca bazı öğrenen hatalarının, öğrenenlerin öğrenme ortamlarında elde ettikleri girdilerden kaynaklandığını da ortaya koymaktadır. Bir EFL sınıfındaki birincil girdinin öğretmen olduğu inancından yola çıkarak; bu tez, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin ses sorunlarını analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu çalışma, Türkiye'deki üç üniversitede, erişilebilirlik sınırları dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 66 öğretmen adayı rastgele seçilmiş ve "Please Call Stella" başlıklı aksan çıkartım metni, dilin parçasal özellikleriyle ilgili ses sorunlarını tanımlamak için uyarlanmıştır. Toplam 69 kelimeden oluşan ve neredeyse tüm İngilizce sesleri içeren yoğunlaştırılmış metin ve eksik sesler için uyarlanmış iki ekstra cümle her denek tarafından okunmuş ve araştırmacı her örneği dijital olarak kaydetmiştir. Kayıtlar en yaygın ses sorunları için izlenimsel olarak dinlenmiştir. Çalışmanın bu aşamasında, uzman görüşüne başvurulmuş ve araştırmacının değerlendirme güvenilirliği, değerlendiriciler arası güvenirlik (IRR), yüzdelik uyum analizi kullanılarak ölçülmüştür. Daha sonraki adımlarda, metindeki her tekrar için sorunlu sesler birçok kez dikkatlice dinlenmiş ve bulgular nicel olarak sunulmuştur. Betimsel verilerin analizi, alandaki önceki çalışmalarla uyum içerisinde, Türkiye'de hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin başlıca ses sorunlarını ortaya çıkarmıştır. İngiliz Dili Öğretmenliği alanında örgün eğitimlerini tamamlamış olmalarına rağmen; katılımcılar, sözcük sonundaki ünsüzlerin ötümsüzleştirimi (devoicing), ünlü içleme (insertion), ünlü kısaltma, ikizleşme (gemination) konularında ve /ɾ/, /ð/, /w/, /θ/, /ŋ/, /oʊ/, /ə/ ve /æ/ bireysel seslerinde hatalar yapmışlardır. Sesletimdeki hataların temelini, anadil girişimi (L1 interference), dil sınıflarındaki hataların fosilleşmesi (fossilization) ve anadilde olmayan seslerin oluşturduğu varsayılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Ses problemleri, Sesletim, Hizmet öncesi İngilizce Öğretmenleri, Anadil Girişimi, Hata Analizi en_US
dc.title Pre-service English language teachers’ problematic sounds en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Foreign Language Teaching Department en_US
dc.contributor.consultantID Arda Arıkan en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account