Akdeniz Üniversitesi DSpace

Akdeniz Üniversitesi uluslararası öğrenci kabul sınavı’na (Akdeniz YÖS-2018) ilişkin ölçme değişmezliğinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kütük, Ahmet
dc.date.accessioned 2021-11-05T18:15:49Z
dc.date.available 2021-11-05T18:15:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4766
dc.description.abstract Bu çalışmada, 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı (Akdeniz YÖS-2018) Genel Yetenek Testi ve Matematik Testi'nden elde edilen puanlarda adayların cinsiyet, sınav dili ve ülkeleri değişkenlerine göre ölçme değişmezliği incelenmiş ve çalışma bu sınava katılan 4.310 adayın test yanıtlarına ait veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, öncelikle veri setiyle ilgili bilgi verilmiş, daha sonra da yapılacak ileri düzey analizler öncesi birtakım istatistikler ile normallik testi sonuçları ve güvenirlik katsayılarına bakılarak veri setinin araştırmaya uygunluğu test edilmiştir. Araştırmada geçen her bir grup için ayrı ayrı olmak üzere doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) yapılarak gruplara ait uyum düzeyleri incelenmiş ve faktör yapısıyla ilgili bilgi verilmiştir. Çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi (ÇGDFA) ile uyum indeksleri ve kay-kare (χ2) değerleri bulunduktan sonra model kıyaslamalarına geçilmiş, bu aşamada yuvalanmış χ2 yöntemi (Brown, 2006) benimsenmiş ve değişkenlere ait gruplardaki ölçme değişmezlik bulgularına değinilmiştir. Araştırma bulgularıyla ilgili olarak, Genel Yetenek Testi'nin cinsiyet grupları arasında yapısal değişmezlik düzeyinde ölçme değişmezliği sağlandığı, sınav dili ve adayların ülkeleri grupları arasında ise ölçme değişmezliğinin sağlanmadığı görülmüştür. Bu gruplarda en iyi çalışan modelin ise güçlü faktöriyel değişmezlik düzeyi olan Model C olduğu sonucuna varılmıştır. Matematik Testi'nde ise cinsiyet ve adayların ülkeleri grupları arasında ölçme değişmezliğinin sağlandığı, sınav dili grupları arasında ise ölçme değişmezliğinin sağlanmadığı görülmüştür. Sınav dili değişkenine bağlı yapılan değerlendirmede en iyi çalışan modelin ise zayıf faktöriyel değişmezlik düzeyi olan Model B olduğu sonucuna varılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Akdeniz Üniversitesi uluslararası öğrenci kabul sınavı’na (Akdeniz YÖS-2018) ilişkin ölçme değişmezliğinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme en_US
dc.contributor.consultantID Güçlü Şekercioğlu en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account