Akdeniz Üniversitesi DSpace

Renad Muhammedi’nin Sırat Köprüsü Sultan Galiyev romanının değerler eğitimi bağlamında analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Kılıç, Şerife
dc.date.accessioned 2021-11-03T15:33:08Z
dc.date.available 2021-11-03T15:33:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4721
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı Renad Muhammedi'nin Sırat Köprüsü Sultan Galiyev adlı romanında yer alan değerleri tespit etmek ve değerler eğitimi alanına katkıda bulunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Eserde yer alan değerler fişlenerek belirlenmiştir. Bu fişlerle birlikte Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı (2018) içerisinde yer alan değerler ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2013) tarafından yayımlanan "Değerler Eğitimi" adlı çalışmada yer alan değerlerden faydalanılarak bir değer listesi oluşturulmuştur. Sonrasında eserde fişlenerek belirlenen değerler oluşturulan listeye göre gruplandırılmıştır. Buna göre değerlerin romanda işlendiği bölümler sayfa numarası ile kaydedilmiştir. Elde edilen veriler ışığında değerlerin frekansları grafiğe dökülerek somutlaştırılmıştır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmanın amacı, önemi, problem durumu ve tanımlar verilmiştir. İkinci bölümde çalışmayla ilgili kavramların tanımları yapılarak açıklanmıştır. Ayrıca Renad Muhammedi'nin hayatı, sanatı ve eserleri belirtilmiş, incelenen romanın özeti verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi ele alınmıştır. Dördüncü bölümde romandan elde edilen bulgular örneklerle sunulmuştur. Son olarak beşinci bölümde araştırmadan elde edilen sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda romanda değerlerin geniş bir biçimde işlendiği görülmüştür. Buna göre sorumluluk, saygı, sevgi, iletişimin önemi, iyilik, hoşgörü, vatanseverlik, barış, dürüstlük, haksızlığa karşı durma, güzel ahlak ve dini değerler başlıklarında sınıflandırılan değerler incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre romanın değerler eğitiminde edebi eserlerden faydalanmada etkili bir materyal olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Değer, Eğitim, Değerler Eğitimi, Edebiyat, Roman, Renad Muhammedi en_US
dc.title Renad Muhammedi’nin Sırat Köprüsü Sultan Galiyev romanının değerler eğitimi bağlamında analizi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Hıfzı Toz en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account