Akdeniz Üniversitesi DSpace

Hızlı okuma tekniğinin ikinci sınıf öğrencilerinin okuma hızlarına ve okuduğunu anlama düzeylerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Mergen, Senem
dc.date.accessioned 2021-11-03T10:51:03Z
dc.date.available 2021-11-03T10:51:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4719
dc.description.abstract Okullarda birçok farklı yönden kaynaklanan sebepler yüzünden okuma, sesli ifade biçiminde kalıp yeterli anlama düzeyine erişememektedir. Söz konusu ihtiyaçtan kaynaklanan bu araştırmada hızlı okuma tekniklerinin ikinci sınıf öğrencilerinin okuma hızlarına ve anlama düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde Antalya ili Kemer ilçesi Göynük Atatürk İlkokulunun ikinci sınıflarında öğrenim gören 20 deney, 20 kontrol grubu olmak üzere 40 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Deneme Modeli'nin öntest–sontest kontrol gruplu modeli kullanılmıştır. Her iki gruba da deneysel işlem öncesinde öntest olarak 2. Sınıflar İçin Okuduğunu Anlama Başarı Testi, iki farklı metin türü (bilgilendirici ve hikaye edici) üzerinden araştırmacı tarafından hazırlanan metne dayalı okuduğunu anlama testleri ve yine aynı metinler ile gerçekleştirilen okuma hızı tespiti yapılmıştır. Öntest verilerinin toplanmasının ardından deney grubuna Türkçe ders müfredatındaki etkinliklerin yanı sıra 8 haftalık hızlı okuma teknikleri eğitimi verilmiş kontrol grubuna ise sadece Türkçe ders müfredatı uygulanmıştır. Deneysel işlemler sonrasında veri toplama araçları yeniden kullanılarak sontest ölçümleri yapılmış ve analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre uygulama öncesinde deney ve kontrol grubunun tüm puanlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir (p<0.05). Deney sonrası değişimler incelendiğinde, deney öncesinde gruplar arasında anlamlı fark olmayan başarı testi ve bilgilendirici türdeki metnin test puanları arasındaki farklar anlamlı hale gelmiştir (p<0.05). Bu durum, ortalamaların deney grubunda daha yüksek olduğu düşünüldüğünde, deney grubunda uygulamanın başarı testi ve bilgilendirici türdeki metnin test puanlarının artmasını sağladığı ifade edilebilir. Deney grubunda tüm bu artışlar istatistiksel olarak anlamlıyken (p<0.05), kontrol grubunda ise hikaye edici türdeki metnin ve bilgilendirici türdeki metnin test puanları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Hızlı okuma tekniğinin ikinci sınıf öğrencilerinin okuma hızlarına ve okuduğunu anlama düzeylerine etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Yasin Özkara en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account