Akdeniz Üniversitesi DSpace

Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin internet ortamındaki edebiyat eğitimine yönelik sitelere ilişkin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Aktan, Mehmet
dc.date.accessioned 2021-11-03T07:53:31Z
dc.date.available 2021-11-03T07:53:31Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4715
dc.description.abstract Bu araştırmada Isparta ilindeki resmi ve özel ortaöğretim düzeyi okullarda görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin internet ortamındaki edebiyat eğitimine yönelik sitelere ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Isparta ilindeki resmi ve özel ortaöğretim düzeyi okullarda görevli 201 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evrenden geri dönüş oranı dikkate alınarak belirlenmiştir. Evrende bulunan 201 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden 151 öğretmen gönderilen ankete katılmıştır. Verilerin analizi örneklemi oluşturan 151 kişi üzerinden yapılmıştır. Örneklemi oluşturan bu 151 kişi evrende bulunan kişilerin %75'ine karşılık gelmektedir. Araştırma sonucunda, Isparta ilinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Edebiyat öğretimine yönelik internet sitelerinden çoğunlukla yararlandıkları, bu siteleri öğretmenler açısından yararlı gördükleri, edebiyat sitelerini ders, seminer, konu, vb. hazırlıklarında kullandıkları ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar kapsamında yapılan değerlendirmede edebiyat sitelerinin edebiyat öğretimine olumlu katkısının olduğu bulgusuna varılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin internet ortamındaki edebiyat eğitimine yönelik sitelere ilişkin görüşleri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği en_US
dc.contributor.consultantID Tülin Arseven en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account