Akdeniz Üniversitesi DSpace

Öğretmen, yönetici ve müfettişlerin okul müdürlerinin muhakkiklik görevlerine ilişkin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Düztepe, Hakan
dc.date.accessioned 2021-09-24T11:13:13Z
dc.date.available 2021-09-24T11:13:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4313
dc.description.abstract Bu çalışma, öğretmen, yönetici ve müfettişlerin okul müdürlerinin muhakkik görevlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2018 yılları arasında Antalya İli Aksu İlçesi'ndeki muhakkik görevi olan okul müdürleri, Antalya İlinde görev yapan maarif müfettişleri, Antalya İli Aksu İlçesi muhakkik soruşturması geçiren öğretmenlerden oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan nitel çalışmada ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Yapılan görüşmelerde ses kayıtları yapılmış, elde edilen verilere betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırma seçilen konu alanında kişisel deneyimim olması, geniş ve seçici bir çalışma grubu ile yürütülmesi muhakkiklik görevi olan okul müdürlerinin sorunlarına yasal açıdan, işleyiş bakımından ve ekonomik olarak çözüm önerileri ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırma verilerine göre katılımcılar-iletişimin çok kolay olduğunu bu zamanda eğitim sürecindeki sorunların karşılıklı, birebir çözümüne geçmeden şikâyet unsuru olduğunu ve bu nedenle okullarda soruşturmaların çok yoğun olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada eğitim sürecindeki sorunları çözmek için soruşturmacı olarak görevlendirilen okul müdürlerinin de aldıkları eğitimin nitelik ve nicelik olarak, soruşturma gibi özel ve ehemmiyetli bir alanda yeterli olmadığı belirtilmiştir. Katılımcılara göre, muhakkiklik görevi olan okul müdürleri yasal, ekonomik, güvenlik, psikolojik ve sosyolojik açısından sorunlar yaşamaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Öğretmen, yönetici ve müfettişlerin okul müdürlerinin muhakkiklik görevlerine ilişkin görüşleri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi en_US
dc.contributor.consultantID Kemal Kayıkçı en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account