Akdeniz Üniversitesi DSpace

Refik Halit Karay’ın Eskici adlı hikayesinin kazanımlar ve dil seviyeleri bakımından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Fidan, Volkan
dc.date.accessioned 2021-09-24T11:10:26Z
dc.date.available 2021-09-24T11:10:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4311
dc.description.abstract Günümüz Türkçe eğitim programlarında Refik Halit Karay'ın "Gurbet Hikâyeleri" eserinde yer alan "Eskici" metninin, Milli Eğitim Bakanlığının 5.6.7. ve 8. sınıf seviyelerinde farklı yıllarda okutulan ders kitaplarında yine farklı dil becerisi alanlarında görülmektedir ve kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı "Eskici" metninin ortaokullarda her sınıf seviyesinde ve farklı dil becerisi kazanımlarının aktarılması noktasında referans olan hususlarının belirlenmesi ve ortaya koyulmasıdır. Eskici, çocuk ve ana dili arasındaki güçlü bağı anlatan en önemli yapıtlardan birisidir. Metinde yer alan kelime ve cümle bilgisine dair tüm ayrıntılar okuyucuyu kendi bünyesine hapsederek olayı bire bir yaşamasına hizmet etme gayesiyle yazılmıştır. Anlatılan konu ve yazarın anlatış biçimi adeta kucaklaşarak aynı çizgi üzerinde yürümektedir. "Eskici" metnindeki verilerin çözümlenmesinde alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini "Eskici" metnini içeriğinde barındıran Türkçe ders kitapları, örneklemini ise 2012 -2018 yılları arasında okutulan Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Refik Halit Karay’ın Eskici adlı hikayesinin kazanımlar ve dil seviyeleri bakımından incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Türk Dili ve Edebiyatı en_US
dc.contributor.consultantID Tülin Arseven en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account