Akdeniz Üniversitesi DSpace

Ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) algıları

Show simple item record

dc.contributor.author Çakmak, Betül
dc.date.accessioned 2021-09-24T09:18:35Z
dc.date.available 2021-09-24T09:18:35Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4307
dc.description.abstract Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) algılarının belirlenen kriterlere göre (cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, anne baba eğitim durumu, anne- baba meslekleri, aile gelir düzeyi, ailede mühendis olup olmaması) incelenmesidir. Bu araştırmada uygulanan ölçekler doğrultusunda, öğrencilerin STEM alanlarına dair tutumları ve ilgileri, mühendislik kavramlarına ait algıları incelenmiştir. Araştırmada tarama (betimsel-survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Alanya ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üç ortaokuldan seçilen 672 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde Mühendislik ve Fen Tutum Ölçeği, Mühendis Ne İş yapar? Ölçeği ve Mühendis Nedir? Teknoloji Nedir? Ölçekleri uygulanmıştır. Mühendislik ve Fen Tutum Ölçeğinden elde edilen veriler ışığında, erkek öğrencilerin STEM tutum ve algılarının, kız öğrencilere göre, ailesinde mühendis olan öğrencilerin, ailesinde mühendis olmayan öğrencilere göre, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerin, sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere göre daha pozitif yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anne-baba eğitim düzeyleri, anne baba meslek durumları ile STEM tutum ve algıları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Teknoloji Nedir? Ölçeğinde yer alan resimlerin analizi sonucunda öğrencilerin teknolojiyi sadece elektronik eşyalar ile sınırlandırdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Mühendislik mesleği için matematik kullanma, yaratıcılık, problem çözme, deneyler yapma, beyin fırtınası yapma gibi aktivitelerin mühendisler için önemli olduğu görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) algıları en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Memduh Sami Taner, Kadir Bilen en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account