Akdeniz Üniversitesi DSpace

Fandom : Güney Kore hayranlığı ve bir kültür taşıyıcısı olarak Güney Kore dizileri

Show simple item record

dc.contributor.author Taşdemir, Elif
dc.date.accessioned 2021-08-09T13:49:05Z
dc.date.available 2021-08-09T13:49:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3915
dc.description.abstract Son yıllarda dijital teknolojilerin gelişmesi ile birbirine mesafe olarak uzak görünen bölgelerin kültürel anlamda birbirine yakınlaşması söz konusudur. İnternet kullanımının ve medya ürünlerinin temel rol oynadığı bu kültürel değişmeler sonucu küresel ve yerel unsurlar birleşerek kültürel zenginliğe katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra iki ülke arasında bazı benzer gelenek, dil ve yaşam tarzları gibi ortak aidiyetler içeren benzerlikler kültürel yakınlık olarak tanımlanmaktadır. Güney Kore ve Türkiye arasında tarihi geçmiş ve benzer geleneksel değerler bağlamında kültürel bir yakınlık söz konusudur. Bu araştırmanın amacı; son yıllarda tüm dünyada artan Güney Kore dizilerine ve kültürüne yönelik hayranlığın etkilerinin Türkiyeli Güney Kore hayranları üzerinden analizi ve Türkiyeli Güney Kore hayranlarının hangi sebeplerle Güney Kore kültürüne yakınlık duyduklarının ortaya çıkarılmasıdır. Literatüre Kore Dalgası olarak geçen Güney Kore kültürü, küreselleşmenin kültürel boyutunun bir sonucu olarak televizyon dizileri aracılığıyla önce Asya ülkelerinde, sonrasında dünyanın diğer bölgelerinde ve Türkiye'de etkili olmuştur. Ancak Güney Kore ve Türkiye arasında ortak tarihi ve iki ülke arasında varolan benzer kültürel kodlar nedeniyle Güney Kore dizilerinin izleyiciler tarafından benimsenmesi ve bir Kore hayranlığının oluşumu kültürel yakınlık kavramı ile açıklanabilir. Bu araştırmada, Türkiye'de bulunan Güney Kore Hayranları ile yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanan veriler, içerik (sıklık-yoğunluk) analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Fandom : Güney Kore hayranlığı ve bir kültür taşıyıcısı olarak Güney Kore dizileri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Radyo Televizyon ve Sinema en_US
dc.contributor.consultantID Narin Tülay Şeker en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account