Akdeniz Üniversitesi DSpace

Limited şirkette çıkma hakkı

Show simple item record

dc.contributor.author Açıkalın, Eda Duygu
dc.date.accessioned 2021-08-09T09:24:11Z
dc.date.available 2021-08-09T09:24:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3907
dc.description.abstract Limited şirketler; ortakların ortaklık borçlarından sorumlu olmadıkları, taahhüt ettikleri esas sermaye oranında şirkete borçlandıkları, şahsi özelliklerin ön planda olduğu, tüzel kişiliği haiz bir sermaye ortaklığıdır. Limited şirketler, şahıs ortaklığının iç organizasyonunun esnekliğiyle, sermaye ortaklığının sorumluluk sınırlamalarının birbiriyle harmanlandığı, hem şahıs hem sermaye ortaklığı özellikleri gösteren bir yapıdır. Genellikle birbirlerini iyi tanıyan küçük bir grup ortağın oluşturduğu ortaklık türü olup özellikle aile ortaklıklarının faaliyetleri açısından çok elverişlidir. Bu farklılıkları sebebiyle anonim şirketlere nazaran limited şirketlerde ortaklar arası güven ilişkisi daha çok önem arz etmektedir. Bu güven ortamının korunması ve ortaklık ilişkisinin menfaatler dengesi uyarınca devamını sağlamak limited şirketlerde önceliklidir. Bu ilke doğrultusunda ortaklık ilişkisinin devamında herhangi bir menfaati bulunmayan ve bu ilişkinin devamının imkansız hale geldiği noktada kanun koyucu ortağa ortaklıktan çıkma hakkı tanımıştır. Türk Ticaret Kanunu'nda detaylıca ele alınan çıkma hakkı şirket sözleşmesine dayanan bir sebeple, haklı sebebe dayalı dava yoluyla veya yeni ihdas edilen bir kurum olan çıkmaya katılma yolu ile kullanılabilmektedir. Anonim şirketlerde sermayenin korunması ilkesi gereğince, ortaklara ortaklıktan çıkma hakkı tanınmamıştır. Bu çalışmada kanunda sona erme ve ayrılma bölümü altında düzenlenen ortağın çıkma hakkı, sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte incelenecektir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Limited şirkette çıkma hakkı en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Özel Hukuk en_US
dc.contributor.consultantID Mustafa Erdem Can en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account