Akdeniz Üniversitesi DSpace

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmir eğitim yapıları (İl merkezi)

Show simple item record

dc.contributor.author Kaptan, Sıla
dc.date.accessioned 2021-08-05T17:49:38Z
dc.date.available 2021-08-05T17:49:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3877
dc.description.abstract Bu çalışmada İzmir'de Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilanına kadar inşa edilmiş olan eğitim yapıları ele alınmıştır. Tez, "Giriş", "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanlı Devlet'inde Eğitim Faaliyetleri, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İzmir'de Eğitim Faaliyetleri, Tanzimat Dönemi Eğitim Yapılarının Mimarisi", "Katalog", "Değerlendirme" ve "Sonuç" bölümü olmak üzere altı ana başlık altında incelenmiştir. Giriş kısmında konunun tanımı, amacı, sınırlandırılması ele alınarak araştırma yöntemi ortaya konulmuş, konu ile ilgili kaynaklar değerlendirilmiş, İzmir'in tarihçesine kısaca değinilmiştir. Birinci bölümde Tanzimat Dönemi'ndeki eğitim faaliyetleri ile Tanzimat Dönemi eğitim yapılarının mimarisinden bahsedilmiştir. "Katalog" bölümünde Tanzimat'ın İlanından Cumhuriyet'in İlanına Kadar İzmir'de bulunan beş eğitim yapısının sahip oldukları bütün mimari ve diğer özellikleri tanıtılmıştır. "Değerlendirme" bölümünde katalogda yer alan yapılar tipoloji, malzeme, süsleme, yapı ve cephe elemanları gibi ana başlıklar altında değerlendirilmiştir ve çağdaş örneklerle karşılaştırılmıştır. "Sonuç" bölümünde araştırmanın sonucunda elde edilen verilere dayanarak genel yargılar ortaya konulmaya çalışılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmir eğitim yapıları (İl merkezi) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Sanat Tarihi en_US
dc.contributor.consultantID Mustafa Denktaş en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account