Akdeniz Üniversitesi DSpace

The effect of Bacillus sp. mixture on biomass production and chlorophyll content of lettuce (Lactuca satvia)

Show simple item record

dc.contributor.author Bozmaz, İbrahim
dc.date.accessioned 2021-07-27T11:00:02Z
dc.date.available 2021-07-27T11:00:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3752
dc.description.abstract Bu çalışmada Bacillus subtilis VKPM B-10641 (DSM 24613) ve Bacillus amyloliquefaciens VKPM B-10642 (DSM 24614) ve В-10643 (DSM 24615) bakteri karışımı uygulamasının sera koşullarında verim ve verim bileşenleri üzerine etkisini araştırmak üzere yapılmıştır. Deneme, Kontrol (T1), Standart Kimyasal Gübre (T2) ve Standart Kimyasal Gübre + Mikrobiyal Gübre uygulamaları olmak üzere tamamen tesadüfi bloklarda 4 tekerrürlü olarak 2015 yılı baharında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme seralarında gerçekleştirilmiştir. Kök uzunluğu, kök boğazı çapı, kök yaş ve kuru ağırlığı, gövde çapı, baş yüksekliği, baş çapı, yaprak sayısı, yaprak yaş ağırlığı, yaprak kuru madde yüzdesi, suda çözünür kuru madde miktarı, klorofil içeriği, yaprak rengi ve pazarlanabilir baş verimi ölçülmüştür. Yapılan uygulamaların yaprak rengi ve pazarlanabilir baş verimi üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Uygulamaların yaprak yeşil renginin bir ölçüsü olan b değerinde kontrol uygulamasına göre 37,71 ± 0,46 b* değerle % 4 azalmaya ve pazarlanabilir baş veriminde artışa sebeb olduğu bulunmuştur. Mikrobiyal gübre ve kimyasal gübrenin birlikte uygulandığı parsellerde pazarlanabilir baş verimi ortalama 2808,38 ± 154,80 kg/dekar ile kontrol uygulamasına göre 20 %, standart kimyasal gübre uygulamasına göre ise 11 % daha fazla bulunmuştur. Sadece standart kimyasal gübre uygulamasındaki ve mikrobiyal + kimyasal gübre uygulamasındaki verim artış oranlarına göre, marul pazarlanabilir baş verimini arttırmak için mikrobiyal ve kimyasal gübreler birlikte kullanılabilir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title The effect of Bacillus sp. mixture on biomass production and chlorophyll content of lettuce (Lactuca satvia) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Tarımsal Biyoteknoloji en_US
dc.contributor.consultantID Faik Kantar en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account