Akdeniz Üniversitesi DSpace

Laurik, palmitik ve searik asidin 2-Butanol'de görünür molar hacim ve viskozitelerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Akgül, Gökçen
dc.date.accessioned 2020-07-02T15:47:07Z
dc.date.available 2020-07-02T15:47:07Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/335
dc.description.abstract Laurik, palmitik ve stearik asidin 2-butanol içerisinde 20, 30, 40 ve 60°C de görünür molar hacimleri (®v) ve viskoziteleri belirlenmiştir. Piknometre kullanılarak ölçülen yoğunluklardan görünür molar hacimler, Canon-Fenske tipi viskometreler kullanılarak ölçülen sıvı akış sürelerinden de viskoziteler tayin edilmiştir. Sonsuz seyreltideki görünür molar hacimler (Ov°), Ov değerlerinin konsantrasyona karşı grafiklerinin sıfır konsantrasyona ekstrapolasyonuyla elde edilmiştir. Hem v° hem de viskozite değerlerinin sıcaklık ve yağ asidindeki karbon zinciri uzunluğuna göre değişimleri, çözünen-çözgen etkileşimleri açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca viskozitenin sıcaklıkla değişimi Arrhenius tipi bir eşitliğe göre incelenerek viskoz akış için aktivasyon enerjileri saptanmaya çalışılmıştır. Viskozitelerin ve görünür molar hacimlerin sıcaklık ve derişim ile olan ilişkileri grafikler ve tablolar halinde verişmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Yağ asidi, laurik asit, palmitik asit, stearik asit, viskozite, görünür molar hacim. en_US
dc.title Laurik, palmitik ve searik asidin 2-Butanol'de görünür molar hacim ve viskozitelerinin incelenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Kimya en_US
dc.contributor.consultantID Erol Ayrancı en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account