Akdeniz Üniversitesi DSpace

The Effect of language portfolio on young learners’ self-assessment and language learning autonomy

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Özlem
dc.date.accessioned 2021-05-31T11:54:39Z
dc.date.available 2021-05-31T11:54:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3263
dc.description.abstract Bu çalışma öz-değerlendirmeyle birlikte dil portfolyosu tutmanın, ilkokul 3. sınıf öğrencilerin öğrenme özerkliği edinme sürecine katkı sağlayıp sağlamadığını incelemektedir. Çalışma Antalya'da bir ilkokulda, 2015-2016 bahar döneminde, 16 haftalık bir süreçte uygulanmıştır. Çalışmaya 3. sınıf seviyesinde 58 ilkokul 3. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmacı öğretmenin diğer sınıflarının yanı sıra sadece iki adet 3. sınıfı bulunduğundan uygun örnekleme yöntemiyle seçilen bu iki sınıf kontrol ve deney grubu olarak rastgele atanmıştır. Araştırma deseni olarak nitel keşif metoduyla, eylem araştırması yapılmıştır. Veriler araştırma boyunca, portfolyo uygulaması, araştırmacı öğretmenin saha notları ve öğrenci-öğretmen portfolyo ve öz-değerlendirme bağlantılı görüşmeleri ile toplanmıştır. Deney grubunda dersteki rutinin dışında 16 haftalık bir portfolyo çalışması ve ardından öz-değerlendirme süreci uygulanmıştır. Kontrol grubundaysa kendi rutinlerinin ardından öğrencilere öz-değerlendirme süreci uygulanmıştır. Uygulama sırasında deney grubundaki bazı öğrencilerin portfolyo materyallerini kullanarak gelişmelerini takip ettikleri; kendi çalışmaları ve akranlarının çalışmaları üzerinde düşünerek planlama yapmaya başladıkları; gelecekteki öğrenmelerine yönelik hedef koydukları ve öz-değerlendirme yoluyla kendilerini değerlendirdikleri gözlemlenmiştir. Bu gözlemler göstermiştir ki dil portfolyosu ilkokul 3. sınıf öğrencileri üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Öğrencilerin öğrenme süreci farkındalıkları ve süreç üzerindeki kontrolleri artmıştır. Öğrenciler tamamen öğrenme özerkliği kazandı diye iddia edilememekle birlikte bu çalışmanın öğrenme özerkliğinde büyük bir adım olduğu söylenebilir. Öğrenciler zayıf yönleriyle baş etmek için planlayıcılar haline gelmiştir. Bu çalışma dil portfolyosunu Türkiye'deki ilkokul sınıf ortamında alternatif bir ölçme aracı olmasının yanı sıra beraberinde sağladığı öğrenme özerkliği, öz-değerlendirme, hedef koyma ve derinlemesine düşünme gibi faydalar bakımından incelemektedir. Bulguların hem olumlu sonuçlara ışık tutması hem de olası problemleri göstermesi beklenmektedir. Bu çalışmada sınıf uygulamaları hakkında görüşler ve daha ileri araştırmalar için öneriler müzakere edilecektir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı (CEFR), Dil Portfolyosu (DP), ilkokul 3. sınıf öğrenciler, Öz Değerlendirme, Öğrenme Özerkliği, Hedef Koyma, Derinlemesine Düşünme. en_US
dc.title The Effect of language portfolio on young learners’ self-assessment and language learning autonomy en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Foreign Language Teaching Department en_US
dc.contributor.consultantID Simla Course en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account