Akdeniz Üniversitesi DSpace

Fare meme kanseri modeli primer tümör ve metastazlarında CCM1, CCM2, CCM3 ekspresyonlarının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Cici, Mansur
dc.date.accessioned 2021-04-26T13:37:58Z
dc.date.available 2021-04-26T13:37:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3161
dc.description.abstract Amaç: CCM1, CCM2 ve CCM3 genlerinde tanımlanan mutasyonlar sporadik ya da kalıtsal olup santral sinir sisteminde görülen serebral kavernoz malformasyonların (SKM) sebebidir. Bu genlerin fonksiyonları hala tam olarak anlaşılamamasına rağmen; hücre-hücre bağlantılarında, migrasyonda, hücrenin oryantasyonunda ve apoptozunda önemli rollerinin olduğu gösterilmiştir. SKM proteinleri hücre içerisinde üçlü özel bir yapı oluşturmakta ve adezyon molekülleri ile hücre iskeleti arasında bağlantı kurmaktadırlar. Bu bilgilere göre; çalışmamızda, serebral kavernoz malformasyonda tanımlanmış ve daha önce primer tümör ve metastazlardaki etkisi araştırılmamış CCM1, CCM2 ve CCM3 proteinlerinin hem primer tümörlerde hem de akciğer ve karaciğer gibi metastatik dokulardaki ekspresyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Yöntem: Çalışmamızda; 4T1 (metastatik meme kanseri hücre hattı) hücrelerinin karaciğer ve kalp dokularına metastazları sonrasında elde edilen 4TLM ve 4THM hücreleri kullanıldı. Hücreler 500.000 hücre/fare olacak şekilde 8-10 haftalık Balb/C dişi farelerin meme dokularına ortotopik olarak enjekte edildi. Enjeksiyondan 26 gün sonra fareler sakrifiye edilerek primer tümörleri, akciğer ve karaciğer dokuları çıkartıldı, parafin bloklar hazırlandı. CCM1, CCM2 ve CCM3 proteinlerinin ekspresyonları immünohistokimya ve western-blot tekniği ile değerlendirildi. Tüm bulgular tümör enjeksiyonu yapılmamış kontrol hayvanları ile kıyaslanarak yorumlandı. Bulgular: Primer tümör dokularında üç proteinin ekspresyonu da gözlendi. Tümör enjekte edilen farelerin akciğer ve karaciğerlerinde CCM1 ve CCM2 benzer şiddette ekspresyon patternine sahipken; CCM3 daha yoğun bir immunoreaksiyon sergiledi. Metatatik dokuların özellikle metastaz alanlarında CCM proteinlerinin reaksiyonuna rastlanmadı. Bu alanlarda gözlenen nadir immunreaksiyonların kupfer hücrelere ait olduğu görüldü. Sonuç: CCM proteinlerinin primer tümörlere kıyasla metastatik dokulardaki ekspresyon farkları ve metastatik alanlarda ekspresyonlarının görülmeyişi; bu proteinlerin metastaz da rol oynayabileceğini ve invaze olan tümör hücrelerinin adezif bağlantı yapılarını değiştirerek kendi mikroçevrelerini yaratabileceğini düşündürmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Fare meme kanseri modeli primer tümör ve metastazlarında CCM1, CCM2, CCM3 ekspresyonlarının değerlendirilmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Histoloji ve Embriyoloji en_US
dc.contributor.consultantID Gamze Tanrıöver en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account