Akdeniz Üniversitesi DSpace

Practitioners evaluation of an alternative professional development program

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Meltem
dc.date.accessioned 2021-04-26T09:22:02Z
dc.date.available 2021-04-26T09:22:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3148
dc.description.abstract Türkiye'de öğretmenler için düzenlenen mesleki gelişim programları üzerine yapılan araştırmalar, bu programların, farklı sebeplerden dolayı uygulayıcılar tarafından etkili bulunmadığını göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, farklı kurumlarda çalışan İngilizce öğretmen ve öğretmen adaylarının genel olarak mesleki gelişim programlarıyla ve çalışma esnasında uygulanan alternatif mesleki gelişim programıyla ilgili görüşlerini öğrenmek ve hangi tür mesleki gelişim programını tercih ettiklerini araştırmaktır. Alternatif mesleki gelişim programı, katılımcıların ihtiyaçları ve ilk, orta ve yükseköğretimdeki müfredat değişiklikleri, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR), Dil Öğretmeni Adayları için Avrupa Portfolyosu (EPOSTL) gibi yenilikler göz önüne alındığında etkili bir öğretmenden beklenen özellikler ile ilgili literatür taraması temel alınarak hazırlanmıştır. Farklı kurumlarda çalışan sekiz İngilizce öğretmeni ve iki İngilizce öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Veri toplama aracı olarak iki farlı açık uçlu anket uygulanmış ve program sonunda da katılımcılarla görüşme yapılmıştır. Program öncesi uygulanan anket, katılımcıların genel olarak mesleki gelişim programlarıyla ilgili görüşlerini öğrenmek amacıyla, mesleki gelişim modülleri başlamadan uygulanmıştır. Ayrıca, her modülün sonunda, oturumun etkinliğini değerlendirmek için modül sonu anketleri uygulanmıştır. Programın sonunda da araştırmacı, katılımcılarla bir görüşme yaparak onların alternatif beş haftalık programla daha önce katıldıkları programları karşılaştırmalarını istemiştir. Çalışmanın sonuçları, katılımcıların tamamının çalışmada uygulanan alternatif mesleki gelişim programını temel olarak teoriden çok pratiği desteklediği için daha önce katıldıkları mesleki gelişim programlarına tercih ettiklerini göstermiştir. Ayrıca, güncel olarak değerlendirilen programdaki modüllerin konuları katılımcıların ihtiyaçlarına uygun bulunmuştur. Buna ek olarak, küçük gruplarda soru sormanın ye dönüt almanın daha kolay olduğunu düşündükleri için katılımcıların grubun küçük olmasından memnun kalmışlardır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject mesleki gelişim, etkili öğretmen, hizmet içi eğitim, İngilizce öğretmenliği en_US
dc.title Practitioners evaluation of an alternative professional development program en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Foreign Language Teaching Department en_US
dc.contributor.consultantID Arda Arıkan en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account