Akdeniz Üniversitesi DSpace

Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Özkan, Yakup
dc.date.accessioned 2021-04-21T13:33:12Z
dc.date.available 2021-04-21T13:33:12Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3138
dc.description.abstract Bu çalışma, Fen Bilgisi ve Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş aralığı, sınıf düzeyi, bölümü tercih sırası, mezun oldukları lise türü, ailede ya da çevrede öğretmen olup olmaması, aile gelir düzeyi, anne-baba öğrenim durumu, mesleği tercih etme nedeni ve önceki yaşadığı yerleşim yeri) açısından incelemeyi ve bölümler arası karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde (I.Yarıyıl) Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinin bütün sınıf düzeylerinde öğrenim gören 480 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Araştırmada yöntem olarak genel (betimsel) tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" ve Üstüner (2006) tarafından hazırlanan 34 maddeden oluşan beşli likert tipi "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan Fen Bilgisi ve Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının genel olarak "Olumlu" düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile diğer değişkenler arasında bölümlere göre farklılıklar bulunmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim, Öğretmenlik mesleği, Tutum, Fen Bilgisi,Öğretmen yetiştirme, Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum. en_US
dc.title Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID Erol Eroğlu en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account