Akdeniz Üniversitesi DSpace

Edebiyat sosyolojisi bağlamında popüler romanlara bakış “Kahraman Tazeoğlu eserleri örneği”

Show simple item record

dc.contributor.author Dursun, Cansu
dc.date.accessioned 2021-04-02T12:29:29Z
dc.date.available 2021-04-02T12:29:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3014
dc.description.abstract Edebiyat hemen hemen her dönemde hayatımıza farklı şekillerde etki etmiştir. Edebiyat denildiği zaman hepimizin zihninde farklı anlamları çağrıştırabilir. Okuyup sevdiğimiz bir roman, okunulan-dinlenilen şiirler, izlediğimiz sinema filmleri, sahnelenen tiyatro eserleri gibi zihnimizde farklı kalıplaşmış yargılar oluşur. Edebiyatın toplumsal yapı ile ilişkisi çok fazladır. Edebiyata konu olan olaylar aslında gerçek hayatın bir yansımasıdır. Bu çalışmada yansıtmacılık kuramından izlere rastlanılacaktır. Edebiyat sosyolojisi sadece metinlerin sosyolojik olarak okunması olarak anlaşılmamalıdır. Ardından sosyolojinin edebiyatta olan yeri ve önemine değinip, ikisi arasında kurulan bağlantılara değinilecektir. Popüler roman ve gelişimi çerçevesinde, popüler roman türleri hakkında kısa bir bilgi verip, türlerinden biri olan; aşk romanlarının analizine ağırlık verilecektir. Popüler roman türlerinin hepsi ayrı ayrı birer tez konusu olacak uzunluktadır. Bu çalışmadaki amaç popüler romanların edebi değerini tartışmak değil, büyük kitleler tarafından takip edilip okunan romanın toplumsal izdüşümlerini saptamaktır. Biz popüler romanı toplumsal bir olgu olarak ele alıp, toplumdaki yerini araştırmayı hedefliyoruz.Tez Kahraman Tazeoğlu eserleri ile sınırlandırılmıştır. Tazeoğlu‟nun eserlerini analiz edip toplum ile arasında bağ kurmaya çalışılacaktır. Son bölümde ise yazar ile olan röportaja ve Kitap Fuarında yapılan saha çalışmasına yer verilecektir. Bu incelemeyi yapmamdaki asıl amaç; toplumun nabzını ölçmek, tükettiği eserler vasıtası ile toplumsal ilişkilerini edebiyat ilişkileri ışığında gözlemlemeye çalışmaktır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Edebiyat Sosyolojisi/ Popüler Romanlar/ Türkiye‟de Roman/ Estetik Roman/ Kahraman Tazeoğlu. en_US
dc.title Edebiyat sosyolojisi bağlamında popüler romanlara bakış “Kahraman Tazeoğlu eserleri örneği” en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Sosyoloji en_US
dc.contributor.consultantID Sevinç Güçlü en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account