Akdeniz Üniversitesi DSpace

L şeklindeki betonarme döşemeler

Show simple item record

dc.contributor.author Demir, Fuat
dc.date.accessioned 2020-07-01T07:32:02Z
dc.date.available 2020-07-01T07:32:02Z
dc.date.issued 1992
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/291
dc.description.abstract Günümüzde L tipi döşemeler, çeşitli mimari zorunlu luklardan dolayı yapılarda (salon, hol gibi mekanlarda ) meydana çıkmaktadır. Bu tip döşemelerin hesabında piyasa da çeşitli varsayımlar yapılarak çözüme gidilmektedir. Ba zı durumlarda bu zorunluluğu ortadan kaldırmak için L ti pi döşeme bir kirişle iki ayrı döşemeye ayrılmaktadır. Ancak bu her zaman uygulanabilecek uygun bir çözüm yönte mi değildir. Çünkü, bilhassa salon gibi önemli mekanlarda böyle bir kiriş estetiği oldukça bozmaktadır. Uygulanan diğer bir çözüm yolu ise, L tipi döşemeyi gizli kirişlerle üç ayrı döşemeye ayırarak buna göre giz li kiriş ve döşeme donatısı atılmasıdır. Ancak L tipi d öşeme incelendiğinde, moment ve deplasmanların ve döşemedeki kritik noktaların sınır şartları, kenar uzunlukları de ğiştikçe sürekli değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu değişikliği incelemeden döşemeyi gizli kirişlerle ayırmak çok kaba bir yaklaşımdır. Eğer döşeme gizli kirişlerle ayrılacaksa bu bölgelerdeki moment ve deplasmanların ne mertebede bulunduğunun bilinmesi de oldukça önemlidir. Bu yüzden bu çalışmanın esas gayelerinden biri de L tipi döşemelerde moment - deplasman fonksiyonlarının döşeme domeninde f ormülasyonudur. L tipi döşemelerin 10 noktada momentleri ve açıklıkta 5 noktada deplasmanların hesabı için tablolar verilmiştir.Bu çalışmada incelenen döşeme tipi şekil 1. de gösterilmiştir. Burada L=L' için a,b ve a',b' oranları değiştirilmiş ve 10 noktada moment değişimi gözlenmiştir. Şekil 1 L Tipi Döşeme Noktaların seçiminde, kritik bölgeleri tarayacak ve bu noktalar yardımıyla moment değişimini gözleyebilecek bölgelerin seçilmesine dikkat edilmiştir. L ve L' uzunluklarının farklı olduğu durumlarda L / L' belli oranlarda değiştirilerek moment ve deplasmanlar L = L' için oluşturulan tablolara dayanarak formüle edil miş ve bu değerler, ayrıca yapılan bilgisayar sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. En kritik bölgeler dikkate alınarak (emniyetli tarafta kalınacak şekilde ) belirlenen a ve 0 tashih terimleri verilmiştir. Bu çalışmada verilen moment - deplasman katsayıları ve tashih terimleri ile uygulama daki bir çok rutin problemlerin çözümü çok kolaylaşmıştır en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title L şeklindeki betonarme döşemeler en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnşaat Mühendisliği en_US
dc.contributor.consultantID Adnan Kuyucular en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account